Mandalay Resources Corporation tillkännager CEO-förändring och befordringar i ledningsgruppen

Toronto, Ontario, CANADA


TORONTO, Dec. 06, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mandalay Resources Corporation (”Mandalay” eller ”bolaget”) (TSX: MND, OTCQB: MNDJF) tillkännagav idag att Dominic Duffy har informerat styrelsen om sitt beslut att avgå som President och Chief Executive Officer av personliga skäl. Dominic Duffy kommer att fortsätta som CEO och hjälpa till med ledarskapsövergången fram till sin avgång i juli 2023. Han kommer också att kvarstå i styrelsen i en icke-verkställande roll efter sin avgång som CEO. Mandalays styrelse har anlitat ett rekryteringsföretag för att hitta en efterträdare till Dominic Duffy.

Mandalay har även nöjet att meddela att Ryan Austerberry från och med den 15 december 2022 befordras till Chief Operating Officer. Ryan Austerberry är för närvarande General Manager vid Mandalays Costerfield-gruva och var tidigare General Manager för Mandalays andra verksamma gruva, Björkdal. Adam Self, nuvarande Mine Manager på Costerfield, ersätter Ryan Austerberry som Costerfields General Manager.

Bradford Mills, Executive Chairman, kommenterar:

”På uppdrag av alla oss på Mandalay vill jag framföra vårt djupaste tack till Duffy Dominic för hans strategiska vision, ledarskap och engagemang för Mandalay under de senaste tolv åren. Duffy Dominic spelade särskilt en avgörande roll för Mandalays vändning under de senaste fyra åren, vilket ledde till en dramatisk förbättring av vårt rörelseresultat såväl som av vårt finansiella resultat.

”När Duffy Dominic utsågs till CEO 2018 stod Mandalay inför betydande drifts- och likviditetsproblem. Han ledde Mandalay genom dessa utmaningar genom att framgångsrikt rekapitalisera företaget, avyttra de av våra tillgångar som inte rörde kärnverksamheten, omvandla båda verksamheterna och uppnå betydande prospekteringsframgångar, särskilt i Costerfield. Hans insatser ledde till bolagets anmärkningsvärda resultat sedan dess, och han lämnar Mandalay i en mycket stark finansiell ställning med två producerande gruvor som genererar betydande fritt kassaflöde och har betydande ytterligare prospekteringspotential. Vi är också glada över att Duffy Dominic har gått med på att fortsätta som styrelseledamot efter sin avgång som CEO, vilket kommer att säkerställa kontinuitet i ledarskapet och upprätthålla en stark teknisk närvaro i Mandalay-styrelsen.

”Jag vill gratulera Ryan och Adam till välförtjänt befordran. Deras bakgrund i Mandalay, tillsammans med Dominics fortsatta engagemang, kommer att bidra till att göra övergången till Mandalays nästa CEO så sömlös som möjligt.”

Dominic Duffy, President och CEO på Mandalay, kommenterar:

”Jag vill tacka Mandalay och Mandalays styrelse för de möjligheter de har gett mig under de senaste tolv åren och särskilt chansen att leda företaget under de senaste fyra åren. Det är med sorg som jag lämnar CEO-posten. Jag har arbetat med ett fantastiskt team, som under en fyraårsperiod har visat sin förmåga i samband med den dramatiska vändningen av Mandalay. Jag tar ett steg tillbaka på Mandalay och lämnar det i ett utmärkt läge för att fortsätta växa och jag ser fram emot bolagets framtida framgångar.

”Jag gratulerar Ryan till hans befordran till COO. Ryan har visat prov på sin operativa expertis under driften av både Björkdal och Costerfield, vilket möjliggör en smidig övergång för tillträdande CEO. Jag vill också gratulera Adam till rollen som General Manager på Costerfield.”

Ryan Austerberrys och Adam Selfs biografier finns nedan:

Ryan Austerberry (MAusIMM CP) har drygt 18 års erfarenhet av naturresursbranscher, främst av tekniska roller och projektledning. Ryan Austerberry har arbetat med Mandalay sedan 2009, och innan han blev General Manager för Costerfield var han General Manager för Björkdal och Corporate Manager för Technical Services. Ryan Austerberry har en Bachelor of Applied Science Degree från Royal Melbourne Institute of Technology, en Graduate Diploma i gruvdrift från University of Ballarat, en MBA från Australian Institute of Business, och har examen från Australian Institute of Company Directors Course. Ryan Austerberry ingår i styrelsen för Equus Mining som Mandalay-utsedd direktör.

Adam Self har över 25 års erfarenhet av roller i naturresursbranscher, främst av produktion under jord. Adam Self påbörjade sin karriär som operatör under jord vid verksamheter i Western Australia och Queensland innan han flyttade till BHP Billitons Cannington-gruva. Han gick snabbt vidare till en handledarroll och fortsatte att utvecklas via roller inom affärsförbättring (Six Sigma Green Belt) och tekniska tjänster till chefsingenjör. Adam Self var ledare för Emergency Response Team och uppnådde Certificate 4 i Public Safety (Leadership), och Certificate 3 Mine Emergency Response and Rescue. Adam Self har ingått i Mandalays Costerfield-verksamhet sedan 2018, ursprungligen som Technical Services Superintendent, och sedan 2019 i rollen som Mine Manager.

Mer information:

Dominic Duffy

President och Chief Executive Officer

Edison Nguyen
Director, Business Valuations & Investor Relations

Kontakt:
647.260.1566

Om Mandalay Resources Corporation:

Mandalay Resources är ett kanadensiskt bolag verksamt inom naturresurser som har produktionstillgångar i Australien (Costerfield guld-antimongruva) och Sverige (Björkdalsgruvan), samt underhålls-, avvecklings- och utvecklingsprojekt i Chile och Kanada. Bolaget fokuserar på ökad produktionsprofil och minskade kostnader för att generera signifikant positivt kassaflöde.

Mandalays uppdrag är att skapa värde för aktieinnehavare genom den vinstgivande driften i både Costerfield- och Björkdalsgruvan. För närvarande är bolagets främsta mål att fortsätta utvinningen av den höggradiga ådern Youle i Costerfield, som fortsätter att leverera höggradig malm, samt att även fokusera på att utöka Youles mineralreserver på djupet. I Björkdal siktar bolaget på att under kommande år öka produktionen i Aurora-zonen för att maximera gruvans vinstmarginaler.

Framåtblickande uttalanden:

Detta pressmeddelande innehåller ”framåtblickande uttalanden” enligt definitionen i gällande värdepapperslagar, inklusive uttalanden rörande förändringar angående Mandalays CEO. Det finns ingen garanti för att den föreslagna transaktionen kommer att slutföras på de villkor som anges i detta pressmeddelande, eller slutföras över huvud taget. Faktiska resultat och händelseutvecklingen kan skilja sig väsentligt från vad som anges i dessa uttalanden, bland annat beroende på variationer i råvarupriser, allmänna marknadsförhållanden och ekonomiska förhållanden. De faktorer som anges ovan är inte avsedda att motsvara en uttömmande förteckning av de faktorer som kan påverka Mandalay. En beskrivning av ytterligare risker som kan leda till att faktiska resultat och händelseutvecklingen skiljer sig från vad som anges i framåtblickande uttalanden i detta nyhetsmeddelande finns under rubriken ”Riskfaktorer” i Mandalays årsinformationsblankett daterad den 30 mars 2022. En kopia finns att tillgå under Mandalays profil på www.sedar.com. Det kan dessutom inte garanteras att antagna resurser som upptäcks till följd av ytterligare borrningar någonsin kommer att uppgraderas till visade eller sannolika reserver. Mandalay har försökt identifiera viktiga faktorer som kan leda till att faktiska åtgärder, händelser eller resultat skiljer sig väsentligt från vad som beskrivs i dessa framåtblickande uttalanden, men det kan finnas andra faktorer som leder till att åtgärder, händelser eller resultat inte blir som förväntat, beräknat eller avsett. Det finns inga garantier för att framåtblickande uttalanden kommer att visa sig vara korrekta, eftersom faktiska resultat och framtida händelser kan skilja sig väsentligt från vad som förväntas vid tiden för sådana uttalanden. Följaktligen ska läsarna inte förlita sig på framåtblickande uttalanden.