Finantsinspektsioon andis loa EfTEN Real Estate Fund III AS-i ja EfTEN Kinnisvarafond AS-i ühinemiseks. Ühinemise teave fondi aktsionäridele

Tallinn, ESTONIA


5. detsembril 2022 andis Finantsinspektsioon loa EfTEN Kinnisvarafond AS-i ühendamiseks EfTEN Real Estate Fund III AS-iga.

EfTEN Real Estate Fund III AS kui ühendav fond ja EfTEN Kinnisvarafond AS kui ühendatav fond sõlmisid 19.09.2022 ühinemislepingu, mille eesmärgiks on ühendada EfTEN Kinnisvarafond AS ilma likvideerimismenetluseta EfTEN Real Estate Fund III AS-iga. Ühinemise jõustumisel s.o alates ühinemise kohta kande tegemisest äriregistris lõppeb EfTEN Kinnisvarafond AS.  Ühinemisega seoses ei ole EfTEN Real Estate Fund III AS-i ega EfTEN Kinnisvarafond ASi aktsionäridel õigus nõuda aktsiate tagasivõtmist ega vahetamist.
Lisaks Finantsinspektsiooni ühinemisloale on ühinemise lõpule viimiseks vajalik mõlema fondi aktsionäride üldkoosolekute heakskiitev otsus. EfTEN Real Estate Fund III AS-i aktsionäride erakorralise üldkoosoleku kutse on avaldatud eelnevalt börsiteatena 23.11.2022. Ühinemisleping ning muud ühinemisega seonduvad asjakohased dokumendid on kättesaadavad fondi kodulehel www.eref.ee

Ühinemise asjaolude kohta on informatsioon esitatud lisatud ühinemise teabe dokumendis, millega palume kindlasti tutvuda.

Viljar Arakas
Juhatuse liige
Tel. 655 9515
E-post: viljar.arakas@eften.ee

ManusAttachments

EREFIII_ühinemise_teabe_dokument_2022_est