Jäämurdja Botnica suvetöö lepingu pikendamine

Tallinn, ESTONIA


ASi Tallinna Sadam tütarettevõte OÜ TS Shipping (edaspidi: „TS Shipping“) ja Baffinland Iron Mines Corporation (edaspidi: „Baffinland“) pikendasid 2018. aastal sõlmitud 5-aastast raamlepingut jäämurdja Botnica prahtimiseks 2023. aasta suveperioodil. Baffinlandil on call optsioon jätkata Botnica prahtimist samadel tingimustel juuni lõpust kuni novembri lõpuni. Täpsemad otsused prahiperioodi pikkuse osas teeb Baffinland veebruaris optsiooni kasutamisest teavitamise tähtajal.

TS Shipping sõlmis 2018. a suve alguses lepingu Baffinlandiga MPSV Botnica prahtimiseks 2018. aasta suveperioodiks ja iga-aastaste call optsioonidega 2019-2022 suveperioodideks. Kanada kaevandusettevõte Baffinland tegeleb rauamaagi kaevandamisega Baffini saarel Põhja-Kanadas. Vastavalt lepingule osutab Botnica eskort- ja jääseire laeva teenust, reostusseiret ja hädaabi teenuseid.

2018-2022 abistas Botnica Põhja-Kanada arktilistes vetes Panamax tüüpi kaubalaevu jääs rauamaagi ekspordil Milne Inlet sadamast avamerele. Vastavalt Transpordiametiga sõlmitud lepingule osutab Botnica talveperioodil 20. detsembrist kuni 20. aprillini jäämurdeteenuseid Eesti rannikuvetes. Eelduste kohaselt kujuneb Botnica prahipäevade arvuks 2022. aastal 250 päeva ja laeva kasutusmääraks 68%.

Laeva jätkuvalt kõrge kasutusmäära säilitamiseks tegeleb TS Shipping aktiivselt ka võimalusega kindlustada laevale töö muudes offshore projektides juhul, kui Baffinland kasutab ülal mainitud teist call optsiooni lühemaks prahiperioodiks.

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse, mida läbib aastas keskmiselt 10 miljonit reisijat ja 20 miljonit tonni kaupa. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine. Kontserni 2021. a müügitulu oli 110 miljonit eurot, korrigeeritud EBITDA 54 miljonit eurot ning kasum 26 miljonit eurot.

Lisainfo:

Marju Zirel
Investorsuhete juht
Tel. +372 53 42 6591
E-post: m.zirel@ts.ee