Bigbank AS alustab kahe tütarettevõtte majandustegevuse lõpetamist ning muudab tütarettevõtete juhatuse koosseisu

Tartu, ESTONIA


Bigbank AS-i (edaspidi „Pank“) juhatus on otsustanud alustada kahe tütarettevõtte Palupera Põllud OÜ ja Abja Põld OÜ majandustegevuse lõpetamisega.

Palupera Põllud OÜ põhitegevusala on olnud piimakarjakasvatus ning Abja Põld OÜ on tegelenud teraviljakasvatusega. Tegevuse lõpetamisega alustatakse protsessi piimakarja- ja teraviljakasvatusest väljumiseks ning varade järk-järguliseks võõrandamiseks.

Tegevuse lõpetamise tingib asjaolu, et Palupera Põllud OÜ ja Abja Põld OÜ tegevus ei toeta Panga põhitegevust ja sellest lähtuvalt ei kuulu põllumajanduslik tootmine Panga pikaajalistesse strateegilistesse plaanidesse. Ettevõtete tegevuse lõpetamine ei takista Panga finantseesmärkide saavutamist 2022. ja 2023. aastal ning ei mõjuta negatiivselt Panga poolt emiteeritud võlakirjade intressimaksete tegemist järgnevatel aastatel.

Ühtlasi teavitame, et Palupera Põllud OÜ ja Abja Põld OÜ ainuosanik OÜ Rüütli Majad on mõlema tütarettevõtte juhatusest tagasi kutsunud Siim Kaljuma. Uueks juhatuse liikmeks on nimetatud Joosep Kukebal. Joosep Kukebalil on pikaajaline töökogemus põllumajandussektoris, mis aitab tagada Palupera Põllud OÜ ja Abja Põld OÜ majandustegevuse võimalikult efektiivse lõpetamise. Nii Palupera Põllud OÜ kui ka Abja Põld OÜ juhatus jätkab kaheliikmelisena. Pank tänab Siim Kaljumad tütarettevõtete tegevusse antud panuse eest.

Majandustegevuse lõpetamiseks vajalikud tegevused viiakse lõpule hiljemalt 2023. a lõpuks.

Bigbank AS (www.bigbank.ee) on Eesti kapitalil põhinev era- ja äriklientide laenudele ja hoiustele keskendunud pank, millel on lisaks tegevusele Eestis filiaalid Soomes, Rootsis, Lätis, Leedus ja Bulgaarias ning mis pakub piiriülese teenusena oma tooteid ka Austrias, Saksamaal ja Hollandis. Bigbanki bilansimaht ületab 1,5 miljardit eurot.

Argo Kiltsmann
Juhatuse liige
Telefon: +372 5393 0833
E-mail: argo.kiltsmann@bigbank.ee
www.bigbank.ee  

 

 

ManusAttachments

Joosep Kukebal CV