Muudatused AS Ekspress Grupp tütarettevõtete nõukogudes

Tallinn, ESTONIA


ASi Ekspress Grupp juhatuse liikme Kaspar Hanni ametist lahkumise tõttu, toimuvad  2023. aasta veebruari alguse seisuga muudatused Ekspress Grupi oluliste tütarettevõtete nõukogudes ja juhatuses.

ASi Delfi Meedia nõukogu tegutseb kolmeliikmelises koosseisus: Hans Luik (esimees), Mari-Liis Rüütsalu ja Signe Kukin. OÜ Ekspress Finants juhatuses on kaks liiget: Mari-Liis Rüütsalu ja Signe Kukin.

Läti tütarettevõtte A/S Delfi nõukogu uueks liikmeks saab Hans Luik ja nõukogu tegutseb järgmises koosseisus: Mari-Liis Rüütsalu (esimees), Hans Luik ja Signe Kukin.

Mari-Liis Rüütsalu
juhatuse esimees
+372 512 2591
mariliis.ryytsalu@egrupp.ee

AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille tegevus hõlmab veebimeedia sisutootmist ning ajalehtede, ajakirjade ja raamatute kirjastamist. Samuti haldab kontsern elektroonilist piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtasid ning pakub väliekraanide teenust Eestis ja Lätis. Ekspress Grupp alustas oma tegevust 1989. aastal ja annab tööd ligi 1400 inimesele.