Boreon tytäryhtiö Muottikolmio ostaa Lamox Oy:n osakekannan


Boreo Oyj                        Sijoittajauutinen                       3.3.2023 klo 10:00            

Boreon tytäryhtiö Muottikolmio ostaa Lamox Oy:n osakekannan

Boreo Oyj:n tytäryhtiö Muottikolmio Oy on allekirjoittanut 3.3.2023 sopimuksen, jonka mukaisesti se ostaa Lamox Oy:n (”Lamox” tai ”Yhtiö”) koko osakekannan Yhtiön omistajalta Malum Oy:ltä (”Myyjä”).

Yritysosto tukee Muottikolmion kasvusuunnitelmia, mahdollistaa entistä laajemman palvelutarjonnan yhtiön asiakkaille sekä parantaa yhtiön asemoitumista korjausrakentamisen markkinassa. Lamox on Muottikolmion pitkäaikainen tavarantoimittaja valesokkelin korjausjärjestelmien tuotteissa patentoidun Termotuote-tuoteperheensä kautta.

Vuonna 2013 perustettu Lamox on valesokkelirakenteiden korjaamiseen kehitetyn ja patentoidun Termotuote-menetelmän valmistaja. Termotuote on toimintahistoriansa aikana saavuttanut vahvan aseman rakennusliikkeiden ja urakoitsijoiden parissa. Lamoxin toimipaikka sijaitsee Alajärvellä, Suomessa. Yhtiön liikevaihto 30.4.2022 päättyneellä tilikaudella oli noin 0,6 miljoonaa euroa ja käyttökate noin 0,1 miljoonaa euroa.

Boreo raportoi Lamoxin osana sen Tekninen kauppa -liiketoiminta-aluetta.

Vantaalla, 3. päivänä maaliskuuta 2023

Boreo Oyj
Kari Nerg
Toimitusjohtaja

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.boreo.com

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja
Kari Nerg
+358 44 341 8514

Talous- ja rahoitusjohtaja
Aku Rumpunen
+358 40 5563546

Lamox Oy:n avainluvut1

  2022 2021 2020
Liikevaihto, EURm 0,6 0,7 0,7
Käyttökate, EURm 0,1 0,2 0,2
Käyttökate, % 19,5 28,9 23,9
Taseen loppusumma, EURm 0,4 0,4 0,3
Oma pääoma, EURm 0,3 0,3 0,2
Nettovelka, EURm (0,2) (0,2) (0,2)

[1] Avainluvut suomalaisten kirjanpitostandardien (FAS) mukaisesti, tilikausi päättyy 30.4.

Boreo lyhyesti

Boreo on Helsingin pörssissä listattu yhtiö, joka luo arvoa omistamalla, hankkimalla ja kehittämällä liiketoimintoja Pohjois-Euroopassa. Boreon liiketoiminnot on organisoitu kolmeen liiketoiminta-alueeseen: Elektroniikka, Tekninen kauppa ja Raskas kalusto.

Boreon päätavoite on omistaja-arvon luominen pitkällä aikavälillä. Tämän se pyrkii saavuttamaan yritysostovetoisella strategialla, luomalla optimaaliset olosuhteet sen yhtiöille myynnin kasvattamiseen ja kannattavuuden parantamiseen sekä olemalla paras mahdollinen koti sen yhtiöille ja henkilöstölle.

Konsernin liikevaihto vuonna 2022 oli 160,4 miljoonaa euroa ja se työllistää yli 300 henkilöä seitsemässä maassa. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Vantaalla.