Tornator Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset


Tornator Oyj – Pörssitiedote 9.3.2022 klo 09.00

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset


Tornator Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset ja uuden hallituksen järjestäytyminen

Tornator Oyj:n varsinainen yhtiökokous 8.3.2023 myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2022. Yhtiön hallitukseen valittiin Mikko Koivusalo, Mikko Mursula, Tuomas Virtala ja Seppo Toikka. Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa vuodelta 2022 osinkona 12,00 euroa osakkeelta, yhteensä 60,0 miljoonaa euroa. Osinko maksetaan 23.3.2023 ja täsmäytyspäivä on 20.3.2022.

Yhtiön hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan 8.3.2023 Mikko Koivusalon hallituksen puheenjohtajaksi ja Mikko Mursulan varapuheenjohtajaksi. Hallitus valitsi keskuudestaan Oversight Committeen puheenjohtajaksi Mikko Mursulan, jäseniksi Mikko Koivusalon sekä Tuomas Virtalan ja varajäseneksi Seppo Toikan. Palkitsemiskomiteaan hallitus valitsi Mikko Koivusalon, Mikko Mursulan ja Tuomas Virtalan.

Lisätiedot:

Henrik Nieminen, toimitusjohtaja, puh. 040 869 7613
Antti Siirtola, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 040 773 0975

Tornator on johtava kestävään metsätalouteen erikoistunut yhtiö Euroopassa. Se omistaa metsiä Suomen lisäksi Virossa ja Romaniassa. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2022 noin 165 miljoona euroa ja taseen koko noin 3,2 miljardia euroa. Konserni työllistää suoraan noin 190 henkilöä. Kaikkiaan yhtiön metsät työllistävät suoraan omaa henkilökuntaa sekä yrittäjiä ja heidän työntekijöitään noin 1500 henkilötyövuoden verran. Emoyhtiön omistajat ovat suomalaisia, pääosin institutionaalisia sijoittajia. Tornatorin missio on luoda kestävää hyvinvointia metsästä.
Contact Data