Enefit Green omandas Eesti Energialt Liivi lahe meretuulepargi arenduse

Tallinn, ESTONIA


Enefit Green AS ja Eesti Energia AS sõlmisid täna ostu-müügilepingu, mille kohaselt Enefit Green ostab Eesti Energialt Liivi Offshore OÜ 100% osaluse ligi 6,2 miljoni euro eest. Enefit Greeni auditikomitee on kontrollinud ja kinnitanud antud tehingu vastavust turutingimustele.

Liivi Offshore OÜ näol on tegu Liivi lahe meretuulepargi arendusega võimsusega 1GW. Eeltöödest käivad praegu keskkonnamõjude hindamiseks vajalikud uuringud, tuulepargi tehniline eelanalüüs ja algatatud on riigi eriplaneering võrguühenduse rajamiseks.

Lisainfo:
Sven Kunsing
Finantssuhtluse juht
investor@enefitgreen.ee
https://enefitgreen.ee/investorile/

Enefit Green on üks juhtivatest ja mitmekülgsematest taastuvenergia tootjatest Läänemere piirkonnas. Ettevõttele kuuluvad tuulepargid Eestis ja Leedus, koostootmisjaamad Eestis ja Lätis, päikesepargid Eestis ja Poolas, pelletitehas Lätis ning hüdroelektrijaam Eestis. Lisaks arendab ettevõte mitmeid tuule- ning päikeseparke ülalnimetatud riikides ja Soomes. 2022. aasta lõpu seisuga oli ettevõtte installeeritud elektritootmise koguvõimsus 457 MW ning soojusenergia tootmise koguvõimsus 81 MW. 2022. majandusaasta jooksul tootis ettevõte 1118 GWh elektrienergiat, 565 GWh soojusenergiat ja 154 tuhat tonni pelleteid.