EfTEN United Property Fund osaku puhasväärtus seisuga 28.02.2023

Tallinn, ESTONIA


EfTEN United Property Fund osaku puhasväärtus (NAV) oli veebruari lõpus 10,87 eurot, kasvades kuuga 0,1%. Alates fondi loomisest 2021.a juuni lõpus, on fondi tootlus olnud 11,9% ning investeeritud kapitali tootlus 12,7%. Fondi omakapitalist on pea 30% investeerimata.

Osaku puhasväärtuse n.ö "tavapärasest" väiksem kasv on seotud ühekordse muudatusega hindamispõhimõtetes, mis tuleneb fondi portfellis olnud EfTEN Kinnisvarafondi ühinemisest börsil noteeritud fondiga EfTEN Real Estate Fund III. Ühinemise järgselt kajastatakse ühendfondi EfTEN Real Estate Fund aktsiate väärtus nende börsihinna järgi.

Fondi suurematest investeeringutest leidis veebruaris aset Vilniuses Menulio 7 asuva büroohoone mitmete üürilepingute aastane indekseerimine. Selle tulemusena on objekti üüritulu alates märtsist 8% võrra kõrgem. Radisson Collectioni hotell, mida fond omab läbi EfTEN Kinnisvarafond II, näitas veebruaris esmakordselt paremaid majandustulemusi võrreldes koroonaeelse perioodiga 2019.a veebruaris. Märtsi lõpus võttis EfTEN Residential Fund’i Kaunase üürimaja vastu esimesed kliendid. Kokku on hoones valmimas 96 korterit, millest üürilepingutega on juba kaetud pea veerand.

Aprillis kinnitavad fondi portfellis olevad investeeringud oma dividendimaksed. Seejärel saab ka EfTEN United Property Fund investoreid informeerida eelsesivast tulu jaotamisest.

Täpsem ülevaade EfTEN United Property Fund portfellist on leitav fondi kodulehel: https://eftenunitedpropertyfund.ee/fondi-tulemused/


Kristjan Tamla
Jaeärisuuna juht
Tel: 655 9515
E-post: kristjan.tamla@eften.ee