Enefit Greeni nõukogu esimehe valimine

Tallinn, ESTONIA


Enefit Greeni nõukogu valis täna toimunud nõukogu koosolekul uueks nõukogu esimeheks Andrus Durejko. Nõukogu jätkab tööd viieliikmelisena. Lisaks Andrus Durejkole kuuluvad nõukokku Marlen Tamm, Raine Pajo ning sõltumatute liikmetena Anne Sulling ja Erkki Raasuke.


Lisainfo:
Sven Kunsing
Finantssuhtluse juht
investor@enefitgreen.ee
https://enefitgreen.ee/investorile/

Enefit Green on üks juhtivatest ja mitmekülgsematest taastuvenergia tootjatest Läänemere piirkonnas. Ettevõttele kuuluvad tuulepargid Eestis ja Leedus, koostootmisjaamad Eestis ja Lätis, päikesepargid Eestis ja Poolas, pelletitehas Lätis ning hüdroelektrijaam Eestis. Lisaks arendab ettevõte mitmeid tuule- ning päikeseparke ülalnimetatud riikides ja Soomes. 2022. aasta lõpu seisuga oli ettevõtte installeeritud elektritootmise koguvõimsus 457 MW ning soojusenergia tootmise koguvõimsus 81 MW. 2022. majandusaasta jooksul tootis ettevõte 1118 GWh elektrienergiat, 565 GWh soojusenergiat ja 154 tuhat tonni pelleteid.