Enefit Greeni langetas lõpliku investeerimisotsuse 74 MW Sopi päikesepargi ehitamiseks

Tallinn, ESTONIA


Enefit Green langetas lõpliku investeerimisotsuse ehitada valmis 74 MW Sopi päikesepark Eestis. Tegu on osaga Enefit Greeni varem tutvustatud investeerimisplaanist, mille eesmärk on neljakordistada elektri tootmisvõimsust 1 900 MW tasemeni 2026. aasta lõpuks.

Sopi päikesepark peaks valmima 2025. aasta alguses ning selle oodatav tootmismaht saab olema ca 75 GWh aastas. Enefit Green investeerib Sopi päikeseparki ligi 44 miljonit eurot.

Koos lähedusse rajatava 255 MW Sopi-Tootsi tuulepargiga investeerib Enefit Green Sopi-Tootsi taastuvenergeetika alale kokku ligi 350 miljonit eurot. Sopi-Tootsi taastuvenergeetika alale rajatava tuule- ja päikesepargi oodatav aastane kogutoodang on 754 GWh, mis katab ca 9% kogu Eesti elektritarbimisest.

Investeeringu tulukindluse tõstmiseks on Enefit Green sõlmimas ka elektri müügilepingut osale oodatavast toodangust, mis lisandub juba sõlmitud Sopi-Tootsi tuulepargi rajamist toetavatele elektrimüügilepingutele.


Lisainfo:
Sven Kunsing
Finantssuhtluse juht
investor@enefitgreen.ee
https://enefitgreen.ee/investorile/

Enefit Green on üks juhtivatest ja mitmekülgsematest taastuvenergia tootjatest Läänemere piirkonnas. Ettevõttele kuuluvad tuulepargid Eestis ja Leedus, koostootmisjaamad Eestis ja Lätis, päikesepargid Eestis ja Poolas, pelletitehas Lätis ning hüdroelektrijaam Eestis. Lisaks arendab ettevõte mitmeid tuule- ning päikeseparke ülalnimetatud riikides ja Soomes. 2022. aasta lõpu seisuga oli ettevõtte installeeritud elektritootmise koguvõimsus 457 MW ning soojusenergia tootmise koguvõimsus 81 MW. 2022. majandusaasta jooksul tootis ettevõte 1118 GWh elektrienergiat, 565 GWh soojusenergiat ja 154 tuhat tonni pelleteid.