Tornator järjesteli pitkäaikaisia korkosuojauksiaan


Tornator Oyj

Pörssitiedote 9.6.2023 klo 09.00

Tornator järjesteli pitkäaikaisia korkosuojauksiaan

Metsäyhtiö Tornator on sopinut pitkäaikaisten korkosuojauksiensa muokkauksista siten, että kaikki vanhat nimellisarvoltaan yhteensä 339 miljoonan euron määräiset koronvaihtosopimukset purettiin kokonaisuudessaan ja tilalle ostettiin nimellisarvoltaan yhteensä 170 miljoonan euron määräiset korkokatto-optiot. Purettavien koronvaihtosopimusten erääntymisvuodet olivat 2028, 2047 ja 2048 ja uudet korkokatto-optiot erääntyvät vuonna 2033. Purettavien sopimusten positiivinen käypä arvo käytettiin uusien sopimusten optiopreemioiden maksamiseen, eli järjestelyllä ei ollut toteutushetkellä kassavirtavaikutusta.

Järjestelyn myötä Tornatorin välittömät rahoituskustannukset pienenevät ja korkosuojien keskimääräinen maturiteetti lyhenee. Lisäksi korkosuojaportfolion altistus markkinakorkojen muutoksista aiheutuville käyvän arvon muutoksille pienenee merkittävästi. Järjestelyn taustalla on viime vuonna tehty Tornatorin Suomen metsäomaisuuden arvostusmenetelmän muutos markkinatransaktioperusteiseen menetelmään, minkä myötä strateginen tarve pitkäaikaiselle diskonttokoron vakauttamiselle väheni.

Yhtiöllä ei ole uusiin optiojärjestelyihin liittyen jo maksettujen optiopreemioiden lisäksi maksuvelvoitteita eikä näin ollen yhtiön olemassa olevien toissijaisten vakuusjärjestelyjen piiriin kuuluvia suojausvastuita.


Lisätiedot:

Antti Siirtola, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 040 773 0975

Tornator on johtava kestävään metsätalouteen erikoistunut yhtiö Euroopassa. Se omistaa metsiä Suomen lisäksi Virossa ja Romaniassa. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2019 noin 106 miljoona euroa ja taseen koko noin 1,8 miljardia euroa. Konserni työllistää suoraan noin 180 henkilöä. Kaikkiaan yhtiön metsät työllistävät suoraan omaa henkilökuntaa sekä yrittäjiä ja heidän työntekijöitään noin 1000 henkilötyövuoden verran. Emoyhtiön omistajat ovat suomalaisia, pääosin institutionaalisia sijoittajia. Tornatorin missio on luoda kestävää hyvinvointia metsästä.Contact Data