Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukainen ilmoitus: AC Invest Oy:n omistus QPR Software Oyj:ssä

Helsinki, FINLAND

QPR SOFTWARE OYJ                 PÖRSSITIEDOTE                23.8.2023 KLO 19:30
Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10. pykälän mukainen ilmoitus


QPR Software Oyj on saanut 23.8.2023 AC Invest Oy:ltä Arvopaperimarkkinalain (AML) 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan sen suora osakeomistus QPR Software Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä on laskenut alle viiden (5) prosentin.


Liikkeeseenlaskijan nimi ja y-tunnus: QPR Software Oyj, 0832693-7

Osakkeenomistajan nimi ja y-tunnus: AC Invest Oy, 2557343-8

Ilmoituksen peruste: Osakkeiden tai äänioikeuden hankinta tai luovutus.

Liputusraja ylitettiin 23.8.2023.Liputusvelvollisen AC Invest Oy:n omistusosuus sen ilmoituksen mukaan
 % osakkeista ja äänistä% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kauttaYhteenlaskettu %-osuusKohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen4,76 % 4,76 %16 445 321
 

Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu)
9,97 % 9,97 % 


Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:
 

Osakkeet ja äänet
Osakesarja / osakelajiOsakkeiden ja äänten lukumääräOsakkeiden ja äänten %-osuus
Suora

(AML 9:5)
Välillinen

(AML 9:6 ja 9:7)
Suora

(AML 9:5)
Välillinen

(AML 9:6 ja 9:7)
QPR1V782 823 4,76 % 
YHTEENSÄ782 823 4,76 % Lisätietoja:

QPR Software Oyj

Heikki Veijola

Toimitusjohtaja

Puh. +358 40 922 6029
QPR lyhyesti

QPR Software Oyj (Nasdaq Helsinki) tarjoaa asiantuntijapalveluja ja ratkaisuja toiminnan johtamiseen ja kehittämiseen, sekä muutoshankkeiden ja operatiivisen toiminnan tukemiseen. Näiden tueksi QPR Software toimittaa yli 50 maassa strategian toimeenpanon, tulos- ja prosessijohtamisen, prosessianalyysin sekä kokonaisarkkitehtuurin ratkaisuja tukevia ohjelmistoja.

www.qpr.com/fi
JAKELU

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.qpr.com/fi/