Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukainen ilmoitus: Oy Fincorp Ab:n omistus QPR Software Oyj:ssä
QPR SOFTWARE OYJ                 PÖRSSITIEDOTE                23.8.2023 KLO 20.00


Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10. pykälän mukainen ilmoitus


QPR Software Oyj on saanut 23.8.2023 Oy Fincorp Ab:ltä Arvopaperimarkkinalain (AML) 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan sen suora osakeomistus QPR Software Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä on noussut yli kahdenkymmenen (20) prosentin.


Liikkeeseenlaskijan nimi ja y-tunnus: QPR Software Oyj, 0832693-7

Osakkeenomistajan nimi ja y-tunnus: Oy Fincorp Ab Y-tunnus: 0599090-4


Ilmoituksen peruste: Osakkeiden tai äänioikeuden hankinta tai luovutus.

Liputusraja ylitettiin 23.8.2023.Liputusvelvollisen Oy Fincorp Ab:n omistusosuus sen ilmoituksen mukaan
 % osakkeista ja äänistä% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kauttaYhteenlaskettu %-osuusKohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen25,19 % 25,19 %18.175.192
 

Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu)
15,03 % 15,03 % 


Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:
 

Osakkeet ja äänet
Osakesarja / osakelajiOsakkeiden ja äänten lukumääräOsakkeiden ja äänten %-osuus
Suora

(AML 9:5)
Välillinen

(AML 9:6 ja 9:7)
Suora

(AML 9:5)
Välillinen

(AML 9:6 ja 9:7)
QPR1V4.578.535 25,19 
YHTEENSÄ4.578.535 25,19 
Lisätietoja:

QPR Software Oyj

Heikki Veijola

Toimitusjohtaja

Puh. +358 40 922 6029
QPR lyhyesti

QPR Software Oyj (Nasdaq Helsinki) tarjoaa asiantuntijapalveluja ja ratkaisuja toiminnan johtamiseen ja kehittämiseen, sekä muutoshankkeiden ja operatiivisen toiminnan tukemiseen. Näiden tueksi QPR Software toimittaa yli 50 maassa strategian toimeenpanon, tulos- ja prosessijohtamisen, prosessianalyysin sekä kokonaisarkkitehtuurin ratkaisuja tukevia ohjelmistoja.

www.qpr.com/fi
JAKELU

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.qpr.com/fi/