Olulise osaluse muudatus

Pärnu, ESTONIA


Lähtuvalt väärtpaberituruseaduse §-st 186 teavitab Nordic Fibreboard AS börsi olulise osaluse muutusest.

13.09.2023 toimunud  jagunemise tulemusena suurenes NFB Pärnu Holdings OÜ osalus Nordic Fibreboard AS-s üle 1/3. Tänase seisuga omab NFB Pärnu Holdings OÜ kokku 1 750 135 aktsiat ehk 38,9% Nordic Fibreboard AS hääleõiguslikest aktsiatest.

Torfinn Losvik
Juhatuse esimees
+372 569 90 988
torfinn.losvik@nordicfibreboard.com