Enefit Green sõlmis 180 miljoni euro suuruse laenulepingu Euroopa Investeerimispangaga

Tallinn, ESTONIA


14. septembril 2023 allkirjastas Enefit Green 180 miljoni euro suuruse laenulepingu Euroopa Investeerimispangaga (EIB) oma käimasoleva investeerimisprogrammi rahastamiseks. Sõlmitud lepingu tähtaeg on 12 aastat.

Enefit Green kasutab kaasatavat laenukapitali Sopi-Tootsi tuulepargi ehitamiseks Eestis. Sopi-Tootsi tuulepark on suurim Eestis ehitatavatest tuuleparkidest võimsusega 255 MW. Peale valmimist 2025. aastal katab tuulepark umbes 40% Eesti majapidamiste aastasest elektritarbimisest.

Enefit Green ehitab praegu viit tuuleparki ja kolme päikeseparki Eestis, Leedus, Poolas ja Soomes koguvõimsusega 608 MW. Käesoleval aastal on valminud ja tööle pandud Purtse hübriidpark Eestis ning Zambrowi päikesepark Poolas koguvõimsusega 62MW. Järgneva poole aasta jooksul on valmimas 43 MW Šilale II ja 75 MW Akmene tuulepargid Leedus, 72MW Tolpanvaara tuulepark Soomes, 6MW Debniku ning 3MW Estonia päikesepargid vastavalt Poolas ja Eestis.


Lisainfo:
Sven Kunsing
Finantssuhtluse juht
investor@enefitgreen.ee
https://enefitgreen.ee/investorile/

Enefit Green on üks juhtivatest ja mitmekülgsematest taastuvenergia tootjatest Läänemere piirkonnas. Ettevõttele kuuluvad tuulepargid Eestis ja Leedus, koostootmisjaamad Eestis ja Lätis, päikesepargid Eestis ja Poolas, pelletitehas Lätis ning hüdroelektrijaam Eestis. Lisaks arendab ettevõte mitmeid tuule- ning päikeseparke ülalnimetatud riikides ja Soomes. 2022. aasta lõpu seisuga oli ettevõtte installeeritud elektritootmise koguvõimsus 457 MW ning soojusenergia tootmise koguvõimsus 81 MW. 2022. majandusaasta jooksul tootis ettevõte 1118 GWh elektrienergiat, 565 GWh soojusenergiat ja 154 tuhat tonni pelleteid.