Muudatused Nordic Fibreboard AS juhatuses


Nordic Fibreboard ASi nõukogu otsustas valida uueks juhatuse liikmeks ja tegevjuhiks Aigar Kallas´e kelle volitused algasid 27. november 2023 ning kehtivad 3 aastat. 

Aigar Kallas on lõpetanud 1995. aastal Eesti Põllumajandusülikooli metsainsenerina. Varsti pärast seda asus ta Eesti riigiametisse, ülesandega aidata kaasa riikliku metsapoliitika kujundamisele ja metsandusadministratsiooni ümberkorraldamise ettevalmistamisele.
2000. aastal omandas magistrikraadi (M.Sc) California ülikoolis Berkeleys põllumajanduse ja ressursiökonoomikas. Aigar Kallas on töötanud mitmel juhtival ametikohal metsanduses nii avalikus kui ka erasektoris Eestis ja lähiriikides. 2007-2022 töötas Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) juhatuse esimehena.

Aigar Kallas ei oma hetkeseisuga Nordic Fibreboard AS aktsiaid.
Nordic Fibreboard AS juhatus tegutseb alates 27. november 2023 järgmises koosseisus: Aigar Kallas (juhatuse esimees), Kevin Gustasson, Enel Äkke.

Enel Äkke
Juhatuse liige
Telefon: + 372 55525550
E-mail: group@nordicfibreboard.com