Harju Maakohus jättis rahuldamata Aktsiaselts Saarmas poolt Aktsiaselts Tallinna Vesi suhtes esitatud hagi


Harju Maakohus langetas 28.11.2023 vaheotsuse, mille alusel jättis rahuldamata Aktsiaselts Saarmas poolt Aktsiaseltsi Tallinna Vesi vastu esitatud hagi tekitatud kahju või alusetult makstud 384 403,72 EUR nõudes.

Hageja väitel tugines tema nõue asjaolul, et ta tasus perioodil 01.11.2010-01.12.2019 veeteenuse eest kostja poolt määratud tariifi alusel, mis polnud seaduses sätestatud viisil kooskõlastatud. Aktsiaselts Tallinna Vesi hagi ei tunnistanud ning vaidles sellele algusest peale vastu täies ulatuses, leides, et on oma hinnakujunduses käitunud alati õiguspäraselt ning rakendanud õiglasi tariife vastavalt kehtivale õigusele. Ka kohus asus eelviidatud vaheotsuses seisukohale, et kostja on vaidlusalusel perioodil oma hinnakujunduses käitunud õiguspäraselt.

Vaheotsus ei ole jõustunud ning hagejal on võimalik see edasi kaevata 30 päeva jooksul otsuse kättesaamisest.

Ettevõtte hinnangul ei avalda käimasolev hagimenetlus olulist mõju ettevõtte finantstulemustele.

Samasisulises kohtuasjas jättis Harju Maakohus 09.06.2023 vaheotsusega rahuldamata ka Tallinna Tehnikaülikooli hagi Aktsiaseltsi Tallinna Vesi vastu. Nimetatud vaidlus on hetkel läbivaatamisel Tallinna Ringkonnakohtus.


Taavi Gröön
AS Tallinna Vesi
finantsdirektor
(+372) 62 62 271
taavi.groon@tvesi.ee