Muudatused AS-i Pro Kapital Grupp auditikomitees


 

AS Pro Kapital Grupp teavitab oma aktsionäre muudatustest auditikomitees. Seoses nõukogu koosseisu muutumisega käesoleva aasta juulis, valis nõukogu uued auditikomitee liikmed.

Alates 2023. aasta novembrist kuuluvad AS-i Pro Kapital Grupp auditikomiteesse Oscar Crameri ja Patrick Werner.

Edoardo Preatoni
Juhatuse liige
Tel: 614 4920
e-mail: prokapital@prokapital.ee