BI Erhvervsejendomme A/S opdaterer resultatforventningerne for 2023


København K, Dec. 01, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) --

Ejendomsmarkedet er fortsat præget af usikkerhed om den makroøkonomiske og finansielle udvikling, herunder konjunktur-, rente og inflationsudviklingen, hvilket også påvirker BI Erhvervsejendomme A/S.

En ekstern valuar har gennemgået ejendomsporteføljen og vurderer, at markedsafkastkravet er forøget.

Der er stadigvæk stor interesse for ejendomsinvesteringer, og mange investorer har investeringskapacitet og likviditet allokeret til nye ejendomsinvesteringer. Som følge af markedsusikkerheden har investeringsaktiviteten imidlertid været begrænset i årets første 3 kvartaler, men de seneste transaktioner indikerer et forøget afkastkrav.

Samlet set nedskrives værdien af ejendomsporteføljen i BI Erhvervsejendomme A/S med ca. 2 %, hvilket indregnes i selskabets indre værdi den 1. december 2023.

BI Erhvervsejendomme A/S forventer nu et resultat for 2023 svarende til et investorafkast i niveauet -5 % til -4 % mod tidligere i niveauet -3 % til –1 %. I resultatforventningerne er forudsat uændrede afkastkrav resten af året ved værdiansættelse af ejendomsporteføljen.

Selskabets resultat afhænger primært af den almindelige markedsudvikling, udviklingen på det danske erhvervsejendomsmarked samt den ejendomsportefølje, som selskabets obligationsinvestering er eksponeret imod.

Hovedparten af den underliggende ejendomsportefølje i BI Erhvervsejendomme A/S er udlejet til solide lejere på længere lejekontrakter. Over 75 % af den underliggende ejendomsportefølje er kontorejendomme, og den gennemsnitlige lejekontraktlængde i ejendomsporteføljen er ca. 5 år.

Selskabets opdaterede resultatforventninger er alene gældende for 2023, og fremadrettet forventes et afkast på niveau med selskabets langsigtede afkastforventninger, hvilket modsvarer et investorafkast i niveauet 3 % p.a.

Med venlig hilsen

BI Erhvervsejendomme A/S

Ole Mikkelsen
Direktør