Investeringsforeningen Gudme Raaschou – Forventede udbytter for 2023Bestyrelsens forslag til de forventede udbytter for 2023 fremgår af nedenstående skema. Det forventede udbytte er vist som kr. pr. andel á 100 kr.

AfdelingISIN-kodeForventet udbytte (kr. pr. andel)
European High YieldDK00162052550,60
US High YieldDK00604778590,00
Emerging Markets AktierDK00601840830,00
Emerging Markets DebtDK00602606020,00

Bestyrelsen har besluttet, at udbyttet for 2023 vil være minimumsudlodningen, og denne forventes udbetalt den 8. februar 2024.

Sidste dag for handel med afdelingen inklusive ret til á conto udbytte:             5. februar 2024
Første dag for handel med afdelingen eksklusive ret til á conto udbytte:          6. februar 2024
Forventet dag for hvornår udbyttet vil være til rådighed på depotkonto:          8. februar 2024

Det endelige udbytte (minimumsudlodningen) forventes offentliggjort umiddelbart efter bestyrelsens møde den 6. marts 2024, hvor årsrapporten behandles. Udbyttet forventes godkendt af generalforsamlingen den 20. marts 2024.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til undertegnede på telefon 3814 6600.

Med venlig hilsen
Invest Administration A/S

Niels Erik Eberhard
DirektørContact Data