Investeringsforeningen Sparinvest – estimerede udlodninger for 2023


På baggrund af de skattepligtige indtægter for 2023 har Investeringsforeningen Sparinvest nu estimeret følgende ureviderede udlodninger for foreningens afdelinger for 2023:

AfdelingISINValutaUdbytte pr. andel
Korte Obligationer KL ADK0060105203DKK0,00
Korte Obligationer KL WDK0060818516DKK0,00
Korte Obligationer KL KWDK0061549649DKK0,30
Mellemlange Obligationer KL ADK0060105476DKK0,00
Mellemlange Obligationer KL WDK0060818862DKK0,00
Lange Obligationer KL ADK0060105393DKK0,00
Lange Obligationer KL WDK0060818789DKK0,00
Lange Obligationer KL KWDK0061549722DKK0,00
Nye Obligationsmarkeder KL ADK0016030786DKK0,00
Nye Obligationsmarkeder KL WDK0060818946DKK0,00
Bæredygtige Virksomhedsobligationer IG KL ADK0060444255DKK0,00
Bæredygtige Virksomhedsobligationer IG KL WDK0060819084DKK0,00
BoligDK0016059926DKK0,00
INDEX Stabile Obligationer KL ADK0060057487DKK0,00
INDEX Stabile Obligationer KL WDK0060950541DKK0,00
Virksomhedsobligationer HY Kort KL ADK0060530764DKK3,30
Virksomhedsobligationer HY Kort KL WDK0061027000DKK3,50
Virksomhedsobligationer HY KL WDK0060795391DKK4,40
Virksomhedsobligationer HY KL ADK0060819324DKK4,00
Mix Aktier KL ADK0010014778DKK2,30
Mix Aktier KL WDK0060819670DKK2,90
Mix Aktier KL KWDK0061549995DKK2,90
Value Aktier KL ADK0010079631DKK20,30
Value Aktier KL WDK0060819597DKK22,90
Value Europa KL ADK0060032571DKK2,30
Value Europa KL WDK0060819753DKK2,70
Value Emerging Markets KL ADK0010304856DKK0,00
Value Emerging Markets KL WDK0060819910DKK0,10
Danske Aktier KL ADK0010068006DKK10,50
Danske Aktier KL WDK0060820256DKK11,40
Danske Aktier KL KWDK0061549565DKK11,40
INDEX Dow Jones Sustainability World KLDK0010297464DKK7,90
INDEX Emerging Markets KLDK0060300762DKK3,80
INDEX Europa Growth KLDK0010297548DKK5,80
INDEX Europa Small Cap KLDK0010297621DKK4,60
INDEX Europa Value KLDK0010297704DKK7,00
INDEX Globale Aktier Min. Risiko KLDK0060031847DKK13,50
INDEX Bæredygtige Japan KLDK0010297977DKK1,40
INDEX OMX C25 KLDK0060442556DKK23,50
INDEX USA Growth KLDK0010298272DKK3,60
INDEX USA Small Cap KLDK0010298355DKK3,20
INDEX USA Value KLDK0010298439DKK4,60
Bæredygtige Aktier KL ADK0061294048DKK1,50
Bæredygtige Aktier KL WDK0061294121DKK2,10
Globale Fokusaktier KL ADK0061293826DKK23,10
Globale Fokusaktier KL WDK0061293909DKK23,70
Mix Rente KL ADK0061551702DKK0,00
Mix Rente KL WDK0061551629DKK0,00
Mix Rente KL KWDK0061550571DKK2,30
Mix Maksimum Risiko KL ADK0061551892DKK2,30
Mix Maksimum Risiko KL WDK0061551975DKK2,90
Mix Maksimum Risiko KL KWDK0061550225DKK2,90
Bæredygtige Value Aktier KL ADK0061551546DKK1,90
Bæredygtige Value Aktier KL WDK0061551462DKK2,30
Mix Lav Risiko KL ADK0060623189DKK0,50
Mix Lav Risiko KL WDK0060820330DKK0,80
Mix Lav Risiko KL KWDK0061550142DKK0,80
Mix Mellem Risiko KL ADK0060623262DKK1,20
Mix Mellem Risiko KL WDK0060820413DKK1,60
Mix Mellem Risiko KL KWDK0061550308DKK1,60
Mix Høj Risiko KL ADK0060623346DKK2,00
Mix Høj Risiko KL WDK0060820686DKK2,60
Mix Høj Risiko KL KWDK0061550068DKK2,60
Mix Minimum Risiko KL ADK0060914901DKK0,00
Mix Minimum Risiko KL WDK0060915049DKK0,00
Mix Minimum Risiko KL KWDK0061550498DKK0,00

Det bemærkes, at der alene er tale om estimerede udlodninger, hvorfor der vil kunne ske ændringer. Der gøres endvidere opmærksom på at fx handelsaktivitet mv. i den resterende del af året kan påvirke de estimerede udlodninger i såvel opadgående som nedadgående retning.

Endelige estimerede udlodninger vil blive offentliggjort på Nasdaq Copenhagen A/S den  26. januar 2024 og forventes udbetalt til investorerne den 2. februar 2024.

Eventuel henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Tage Fabrin-Brasted, tlf. 44 55 92 00.

Med venlig hilsen

Tage Fabrin-Brasted
Direktør

Vedhæftet filAttachments

FB_INV__SI_estimerede_udlodninger_8_12_2023