Investeringsforeningen IA Invest – Forventede udbytter for 2023


Bestyrelsens forslag til de forventede udbytter for 2023 fremgår af nedenstående skema. Det forventede udbytte er vist som kr. pr. andel á 100 kr.

Afdeling ISIN-kode Forventet udbytte (kr. pr. andel)
Strategic Danske Aktier DK0060889962 3,40
MW Compounders DK0061294394 14,20
Peruma Invest Globale Aktier DK0061804267 3,00
FormueFyn Skandi+ DK0062271474 1,90

Bestyrelsen har besluttet, at udbyttet for 2023 vil være minimumsudlodningen, og denne forventes udbetalt den 14. februar 2024.

Sidste dag for handel med afdelingen inklusive ret til á conto udbytte:             9. februar 2024
Første dag for handel med afdelingen eksklusive ret til á conto udbytte:         12. februar 2024
Forventet dag for hvornår udbyttet vil være til rådighed på depotkonto:         14. februar 2024

Det endelige udbytte (minimumsudlodningen) forventes offentliggjort umiddelbart efter bestyrelsens møde den 19. februar 2024, hvor årsrapporten behandles. Udbyttet forventes godkendt af generalforsamlingen den 4. marts 2024.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til undertegnede på telefon 3814 6600.

Med venlig hilsen
Invest Administration A/S

Niels Erik Eberhard
DirektørContact Data