Kapitalforeningen BLS Invest – estimerede udlodninger for 2023


På baggrund af de skattepligtige indtægter for 2023 har Kapitalforeningen BLS Invest nu estimeret følgende ureviderede udlodninger for foreningens afdelinger for 2023:

AfdelingISINValutaUdbytte pr. andel
Danske Aktier KLDK0060188902DKK74,00
Globale Aktier KLDK0060189041DKK240,00

Det bemærkes, at der alene er tale om estimerede udlodninger, hvorfor der vil kunne ske ændringer. Der gøres endvidere opmærksom på at fx handelsaktivitet mv. i den resterende del af året kan påvirke de estimerede udlodninger i såvel opadgående som nedadgående retning.

Endelige estimerede udlodninger vil blive offentliggjort på Nasdaq Copenhagen A/S den 22. januar 2023 og forventes udbetalt til investorerne den 25. januar 2023

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til foreningens bestyrelsesformand, Chris Bigler, på tlf. 29 74 06 55.

Med venlig hilsen
Kapitalforeningen BLS Invest

           
Chris Bigler
Formand for bestyrelsen

Vedhæftet filAttachments

FB_BLS_estimerede_udlodninger_8_12_2023