Investeringsforeningen Multi Manager Invest – estimerede udlodninger for 2023


På baggrund af de skattepligtige indtægter for 2023 har Investeringsforeningen Multi Manager Invest nu estimeret følgende ureviderede udlodninger for foreningens afdelinger for 2023:

AfdelingISINValutaUdbytte pr. andel
Nye AktiemarkederDK0060316685DKK0,00
Globale AktierDK0060447274DKK0,00
Globale Value AktierDK0060918498DKK7,00

Det bemærkes, at der alene er tale om estimerede udlodninger, hvorfor der vil kunne ske ændringer. Der gøres endvidere opmærksom på at fx handelsaktivitet mv. i den resterende del af året kan påvirke de estimerede udlodninger i såvel opadgående som nedadgående retning.

Endelige estimerede udlodninger vil blive offentliggjort på Nasdaq Copenhagen A/S den 24. januar 2024 og forventes udbetalt til investorerne den 2. februar 2024.

Eventuel henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Tage Fabrin-Brasted,
tlf. 44 55 92 00.

Med venlig hilsen
Investeringsforeningen Multi Manager Invest

Tage Fabrin-Brasted, direktør

Vedhæftet filAttachments

FB_Inv_MMI_estimerede_udlodninger_8_12_2023