Inbanki allutatud võlakirjade märkimistulemused


Reedel, 8. detsembril 2023 lõppes AS-i Inbank (edaspidi Inbank) allutatud võlakirjade avalik pakkumine. Märkimisest võttis osa 2893 investorit, kes märkisid allutatud võlakirju kokku 45,7 miljoni euro eest. Seega märgiti emissiooni maht 7,6-kordselt üle. 

Kuna emissiooni esialgne maht 6 miljonit eurot märgiti üle, kasutas Inbank õigust suurendada emissiooni mahtu 8 miljoni euroni.

Inbanki juhatus otsustas jaotada allutatud võlakirjad investorite vahel järgmiste põhimõtete järgi:

  • Kõik sama märkija poolt tehtud märkimiskorraldused summeeriti;
  • Kuni 1000 euro suurused märkimiskorraldused rahuldati täies mahus;
  • Üle 1 000 000 euro suurused märkimiskorraldused vähendati 1 000 000 euroni;
  • Investoritele jaotati 13,36% nende märgitud mahust, mis on suurem kui 1000 eurot;
  • Komakohtadega võlakirjade arv ümardati lähima täisarvuni.

Kommenteerib Inbanki finantsjuht ja juhatuse liige Marko Varik:

“Suur rõõm on näha sedavõrd kõrget huvi Inbanki allutatud võlakirjade emissiooni vastu. Märkimiste koguarv mahus 46 miljonit eurot ning kokku ligi kolm tuhat märkijat taaskord kinnitab, et usaldus Inbanki ärimudeli ning kasvuplaanide vastu on väga tugev. Hea meel on näha, et aina enam jaeinvestoreid teevad tutvust võlakirja investeeringutega. Loodetavasti toob see endaga kaasa ka positiivse mõju järelturu likviidsusele.

Investoritelt kaasatud vahendeid kasutab Inbank rahvusvahelise kasvu jätkamiseks ja oma finantseerimisplatvormi arendamiseks. Allutatud võlakirjad tugevdavad meie kapitalistruktuuri ja aitavad ellu viia Inbanki kasvustrateegiat.”

Pakkumine viidi läbi Finantsinspektsiooni poolt 27.11.2023 registreeritud allutatud võlakirjade programmi põhiprospekti ning Inbanki juhatuse 27.11.2023 otsusega kinnitatud võlakirjade lõplike tingimuste alusel. 

Inbank väljastas emissiooni tulemusel allutatud võlakirju nimiväärtusega 1000 eurot, intressimääraga 9% aastas. Võlakirjade lunastamistähtaeg on 10 aastat, sealjuures on Inbankil õigus Finantsinspektsiooni loal võlakirju enne tähtaega lunastada 5 aasta möödudes. 

Võlakirjad kantakse investorite väärtpaberikontodele eeldatavalt 13.12.2023 ning nendega alustatakse kauplemist Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirjas 14.12.2023 või sellele lähedasel kuupäeval.

Inbank on Euroopa Liidu panganduslitsentsiga finantstehnoloogia ettevõte, mis ühendab kaupmehi, tarbijaid ja finantsasutusi järgmise põlvkonna embedded finance platvormil. Koostöös 5400+ kaupmehega on Inbankil 894 000+ aktiivset lepingut ja hoiuseid kogutakse kaheksas Euroopa riigis. Inbanki võlakirjad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsil. 

Lisainfo:
Marko Varik
finantsjuht
marko.varik@inbank.ee
+372 5690 0286