Coop Pank 2023. aasta IV kvartali ja 12 kuu auditeerimata majandustulemused


Coop Panga 2023. aasta äritulemusi mõjutasid enim ärimahtude, sealhulgas klientide arvu ja laenuportfelli kasv ning muutunud intressikeskkond.  

Aastaga kasvas Coop Panga klientide arv 36 000 võrra (+24%) ja aktiivselt arveldavate klientide arv 15 000 võrra (+23%). Uutest klientidest olid 32 000 erakliendid ja 4000 ärikliendid. 2023. aasta lõpuks ulatus Coop Panga klientide arv 182 000-ni, kellest 82 000 olid aktiivsed arveldajad. Võrdluseks: 2017. aastal liitus 5000, 2018. aastal 9000, 2019. aastal 19 000, 2020. aastal 23 000, 2021. aastal 28 000 ja 2022. aastal 32 000 uut klienti.

2023. aasta lõpu seisuga ulatus Coop Panga hoiuste maht 1,7 miljardi euroni, kasvades aastaga 214 miljoni euro võrra (+14%). Tähtajalised hoiused kasvasid aastaga 55% ja nõudmiseni hoiused vähenesid 31%. Panga finantseerimiskulu kasvas aastaga 0,7% tasemelt 2,4% tasemele. Panga hoiuste turuosa kasvas aastaga 5,5% pealt 6,0% peale.

Coop Panga laenuportfell ulatus 2023. aasta lõpu seisuga 1,5 miljardi euroni, kasvades aastaga 190 miljoni euro võrra (+15%). Suurima panuse portfelli kasvu  andsid  kodulaenud ja ärilaenud. Kodulaenu portfell kasvas 94 miljonit eurot (+18%) ja ärilaenude portfell 63 miljonit eurot (+11%). Liisingu portfell kasvas 24 miljonit eurot (+18%) ja tarbimisfinantseerimise portfell kasvas 10 miljonit eurot (+11%). Panga laenude turuosa kasvas aastaga 5,5% pealt 6,0% peale.

Laenuportfelli kvaliteet püsis 2023. aastal hoolimata muutustele majanduskeskkonnas väga hea. Võimalike laenukahjumite katteks moodustati 2023. aastal 6,3 miljonit eurot provisjone, mida oli  kasvanud laenuportfellist ja majanduskeskkonna muutusest tingituna +20% enam kui aasta varem. Krediidiriski kulumäär püsis 2023. aastal sama, kui see oli 2022. aastal.

Panga netotulud ulatusid 2023. aastal 85 miljoni euroni, kasvades aastaga 30,6 miljonit eurot (+56%). Suurima panuse tulude kasvu andsid neto intressitulud, mis kasvasid aastaga 30,6 miljonit eurot (+60%). Väga head kasvu näitasid ka neto teenustasutulud, mis kasvasid aastaga 1 miljonit eurot (+28%). Panga tegevuskulud ulatusid 35,1 miljoni euroni, kasvades aastaga 8,0  miljonit eurot (+29%). Tegevuskuludest moodustasid suurima osa jätkuvalt personali-, IT- ja turunduskulud.

Coop Panga puhaskasum oli 2023. aastal 39,2 miljoni eurot, kasvades aastaga 93%. Panga kulu-tulu suhe langes aastaga 50% pealt 41% tasemele ja omakapitali tootlus kasvas 16,8% pealt 23% tasemele.

Coop Pank maksis 2023. aastal 14,4 miljonit eurot makse (2022. aastal 9,2 miljonit eurot; kasv aastaga +64%) sh 4,6 miljonit eurot ettevõtte tulumaksu (2022. aastal 1,9 miljonit eurot, kasv 2,4 korda), ülejäänud summas eelkõige erinevad tööjõuga seotud maksud.

Coop Pangal on 31.12.2023 seisuga 37 200  aktsionäri, aastaga on lisandunud 1200 aktsionäri.

IV kvartali tulemused

2023. aasta IV kvartalis kasvas panga klientide arv 7300 kliendi võrra, neist 6600 olid erakliendid ja 700 ärikliendid. Aasta lõpu seisuga oli Coop Pangal 182 000 igapäevapanganduse klienti.

Hoiuste maht kasvas kvartaliga 15 miljoni euro võrra (+1%) ja ulatus aasta lõpuks 1,7 miljardi euroni. Kvartaliga langes nõudmiseni hoiuste maht 37 miljonit eurot ja tähtajaliste hoiuste maht kasvas 51 miljonit eurot.

Panga neto laenuportfell kahanes kvartaliga 3 miljoni euro võrra (-0,2%), jõudes aasta lõpuks 1,5 miljardi euroni. Ärilaenude maht vähenes kvartaliga 21 miljonit eurot ja tarbimisfinantseerimine 1 miljonit eurot. Kodulaenude maht kasvas 15 miljonit eurot ja liising 4 miljonit eurot.

Pank teenis 2023. aasta IV kvartalis 8,4 miljonit eurot kasumit, mis on 24% vähem, kui oli III kvartalis ja 29% rohkem, kui oli eelmisel aastal samal perioodil. IV kvartali kasumlikkust mõjutas erakorraline allahindlus seoses Läti kinnisvaraobjektiga summas 1,8 miljonit eurot.

Coop Panga juhatuse esimehe Margus Rinki kommentaar tulemustele:

„Coop Panga 2023. aasta häid tulemusi defineerisid enim ärimahtude kasv ja kõrgete intresside keskkond.

Vaatamata üldisele majanduslangusele jätkasime kasvustrateegia elluviimist ning võtsime ka selles keskkonnas maksimumi. Kõige paremini ilmestab seda järgmine fakt: kui laenuturg tervikuna kasvas Eestis 2023. aastal 6%, siis Coop Panga laenuportfell kasvas 15% ehk 2,5 korda turust kiiremini. Meiega liitus 36 000 uut klienti, mis on kõigi aastate parim tulemus.

Kõrgete intresside keskkonnal oli meie tulemustele mitmene mõju. Negatiivsest aspektist pärssis see uut laenunõudlust ning ärimahtude kasvu, enim just äriklientide finantseerimisel. Positiivselt poolelt kasvatasid kõrged intressid oluliselt panga intressitulud. Samuti kasvasid kordades klientidele makstavad intressikulud, viies panga finantseerimiskulu 2,4%-ni (2022. aastal 0,7%). Mõneti üllatusena ei halvenenud selles keskkonnas laenuportfelli kvaliteet. Küll aga tegime negatiivset makroperspektiivi arvestades täiendavaid provisjone võimalike tulevaste laenukahjumite katmiseks.

Eelnevat kokku võttes tegi Coop Pank oma seitsmendal tegevusaastal aegade suurima puhaskasumi ning parimad tulemusnäitajad. Saame uhkusega öelda, et Coop Panga rekordilised tulemused ei tulene üksnes kõrgete intresside keskkonnast. Ärimahtude kasv ehk meie töö mõjutas puhaskasumi kasvu kolmandiku ulatuses. Ülejäänud kaks kolmandikku puhaskasumi kasvust tuli kõrgetest intressimääradest.

2023. aastal laiendasime oluliselt eraklientide teenuste valikut ja hakkasime pakkuma mugavaid võimalusi raha kogumiseks. Lisaks taas populaarsust koguvale tähtajalisele hoiusele lisasime mobiiliäppi raha paindlikuks kogumiseks mõeldud teenuse Rahasahtel ja hakkasime klientidele vahendama võimalust liituda Tuleva pensionifondiga. Peale rahalise tagavara aitavad inimeste ja äride kindlustunnet suurendada meie erinevad kindlustuslahendused, mida pakume läbi Coop Kindlustusmaakleri.

Jätkasime digitaalsete pangakanalite arendamist. Muutsime oma kodulehel kõigi jaoks mugavamaks ja kiiremaks kodulaenu taotlemise protsessi, olles nüüd ainus pank Eestis, mis näitab laenutaotlejale kohe pärast taotluse esitamist esmast indikatiivset laenupakkumist.  Muu hulgas võtsime kasutusele biomeetrilise isikutuvastuse ning Google Pay ja Apple Pay makselahendused. Kõige olulisemad äriklientidele mõeldud tootearendused olid konto elektroonilise avamise võimaluse loomine ja Gateway kasutuselevõtmine, mis aitab ettevõtetel ühendada oma raamatupidamise kiirelt, turvaliselt ja mugavalt Coop Panga teenustega.

Kokkuvõttes: seitsmenda tegevusaasta lõpuks on meil olemas kõik pangateenused selleks, et klient viiks ellu panagavahetuse ja kasutaks Coop Panka oma põhipangana. Selle nimel pingutame lähiaastatel kõige enam.

Koos panga mõju suurenemisega oleme valmis võtma ühiskonnas üha suuremat vastustust. Oleme nüüdsest elutähtsate teenuste osutajate (ETO) nimekirjas. Euroopa Keskpank nimetas Coop Panga suure mõjuga väikepangaks. Muudame oma tegevusega Eesti inimeste igapäevast elu paremaks ja meil on lai sotsiaalne mõju, mida tunnustas möödunud aastal ka Baltikumi suurim brändi- ja elustiiliuuring Brand Capital, kes omistas Coop Pangale Eesti kõige inimlikuma brändi tiitli.

Coop Panga strateegiline eesmärk on kasvatada 2027. aasta alguseks turuosa Eestis 10%-ni ja laenuportfelli vähemalt 2 miljardi euroni ning jõuda seeläbi positsioonile, kus iga kümnes eestimaalane arveldab Coop Pangas – see tähendab vähemalt 150 000 arveldavat klienti. Ärimahtude kasvatamise tulemusena seab pank eesmärgiks tegutseda kasvava efektiivsusega (kulude ja tulude suhe alla 50%) ning pakkuda aktsionäridele korralikku omakapitali tootlust (ROE vähemalt 15%).

Tänan kõiki Coop Panga kliente, aktsionäre ja töötajaid suurepärase aasta eest! Meie eesmärk on ehitada Coop Panka selliselt, et see oleks igaühe edulugu. Edulugu kliendile. Edulugu aktsionärile. Edulugu töötajale.“

Kasumiaruanne, tuh eur 2023 IV kv 2023 III kv 2022 IV kv 2023
12 kuud
2022
12  kuud
Neto intressitulu 20 594 21 257 15 765 81 265 50 709
Neto teenustasutulu 1 489 1 147 1 107 4 847 3 784
Muud tulud, neto -1 666 334 -338 -908 137
Netotulud kokku 20 415 22 738 16 534 85 205 54 631
Tööjõukulud -5 495 -5 297 -4 216 -20 234 -15 502
Turunduskulud -912 -630 -526 -2 587 -1 758
Rendi- ja kontorikulud, materiaalse põhivara kulum -678 -673 -680 -2 776 -2 721
IT kulud ja immateriaalse põhivara kulum -1 365 -1 204 -1 203 -4 802 -4 378
Muud tegevuskulud -1 498 -1 218 -814 -4 728 -2 817
Tegevuskulud kokku -9 948 -9 022 -7 439 -35 128 -27 176
Kasum enne allahindluse kulu 10 469 13 716 9 095 50 076 27 454
Finantsvarade allahindluse kulu -1 148 -1 296 -1 898 -6 302 -5 245
Kasum/kahjum enne tulumaksu 9 321 12 420 7 197 43 774 22 209
Tulumaksu kulu -935 -1 344 -682 -4 569 -1 858
Aruandeperioodi puhaskasum 8 386 11 076 6 515 39 204 20 351
           
Puhaskasum aktsia kohta, eur 0,08 0,11 0,07 0,38 0,22
Lahustatud puhaskasum aktsia kohta, eur 0,08 0,11 0,07 0,38 0,21
           
           
           
Finantsseisundi aruanne, tuhandetes eurodes 31.12.2023 30.09.2023 31.12.2022    
Raha ja raha ekvivalendid 428 354 404 911 364 878    
Võlainstrumendid 36 421 31 765 18 747    
Laenud klientidele 1 490 873 1 493 985 1 300 775    
Muud varad 30 564 30 527 29 776    
Varad kokku 1 986 212 1 961 188 1 714 176    
Klientide hoiused ja saadud laenud 1 721 765 1 707 214 1 508 126    
Muud kohustised 28 435 27 451 18 795    
Allutatud laenud 50 187 50 148 38 139    
Kohustised kokku 1 800 387 1 784 813 1 565 060    
Omakapital 185 825 176 375 149 116    
Kohustised ja omakapital kokku 1 986 212 1 961 188 1 714 176    
           

Coop Panga aruanded on saadaval aadressil: https://www.cooppank.ee/aruandlus

Coop Pank korraldab majandustulemuste tutvustamiseks veebiseminari 9. veebruaril 2024 kell 09.00. Osalemiseks palume eelnevalt registreeruda aadressil: https://bit.ly/CP-09-02-24-veebiseminar-registreerimine

Veebiseminar salvestatakse ja avalikustatakse Coop Panga kodulehel www.cooppank.ee ja YouTube’i kontol.

Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 182 000 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused kodule lähemale. Panga strateegiline omanik on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 320 kauplust.

Lisainfo:
Margus Rink
Juhatuse esimees
E-post: margus.rink@cooppank.ee

ManusedAttachments

Coop Pank 2023 tulemused_ET Coop Pank 2023-12_ET Vahearuanne_12k 2023_ET