Ringkonnakohus jättis rahuldamata Saaremaa Laevakompanii ja Väinamere Liinide apellatsioonikaebuse Tallinna Sadama tütarettevõtete vastu


Tallinna Ringkonnakohus otsustas jätta ASi Saaremaa Laevakompanii (pankrotis) pankrotihalduri (edaspidi „SLK“) ja Väinamere Liinid OÜ (edaspidi „Väinamere Liinid“) apellatsioonikaebuse rahuldamata ning Harju Maakohtu 31.03.2023 otsuse muutmata ehk SLK ja Väinamere Liiinide poolt 28.03.2019 esitatud hagiavaldus ASi Tallinna Sadam (edaspidi „Tallinna Sadam“) tütarettevõtete TS Laevad OÜ ja OÜ TS Shipping vastu jäeti rahuldamata.

Hagiavalduses nõudsid SLK ja Väinamere Liinid väidetava ärisaladuse kasutamisega Saaremaa ja Hiiumaa liinidel sõitjate üleveoteenuse riigihankel osalemisel põhjustatud kahju hüvitamist kokku summas 23,8 mln eurot (sh SLK summas 15,8 mln eurot ja Väinamere Liinid summas 8 mln eurot).

Kohtuotsus ei ole jõustunud ning SLK ja Väinamere Liinid võivad Tallinna Ringkonnakohtu otsuse edasi kaevata Riigikohtule 30 päeva jooksul otsuse kättesaamisest.

Tallinna Sadama juhatus koos õigusnõustajaga on antud kohtuasjas vaidlust hinnanud perspektiivituks ning seetõttu ei ole kontsern võimaliku nõude katteks ka reservi moodustanud. Seetõttu ei oma hagi rahuldamata jätmine ja kohtuasja lõppemine mõju kontserni finantsnäitajatele.

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica avamere- ja jäämurdetöid Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine.

Lisainfo:

Marju Zirel
Investorsuhete juht
Tel. +372 53 42 6591
E-post: m.zirel@ts.ee