Kutse Enefit Greeni 2023. aasta majandustulemusi tutvustavatele veebiseminaridele


29. veebruaril 2024 kell 09.00 avalikustab Enefit Green 2023. a auditeerimata majandustulemused ja kutsub investoreid osalema tulemuste tutvustamiseks korraldatavatel veebiseminaridel:

29. veebruaril 2024 kell 11.00 – 12.00 Eesti aja järgi – eestikeelne veebiseminar, osalemiseks palun kasutage seda linki.

29. veebruaril 2024 kell 13.00 – 14.00 Eesti aja järgi – ingliskeelne veebiseminar, osalemiseks palun kasutage seda linki.

Veebiseminaridel osalemine ei nõua eelnevat registreerumist.

Tulemusi tutvustavad juhatuse esimees Aavo Kärmas ning juhatuse liige ja finantsjuht Veiko Räim. Küsimustele vastamine toimub peale esitlust. Kuna veebiseminaride ajaline kestvus on piiratud, soovitame osalistel saata küsimused enne veebiseminari algust e-mailile: investor@enefitgreen.ee.

Veebiseminari salvestus avalikustatakse ettevõtte veebilehel: https://enefitgreen.ee/investorile/avaleht


Lisainfo:
Sven Kunsing
Finantssuhtluse juht
investor@enefitgreen.ee
https://enefitgreen.ee/investorile/

Enefit Green on üks juhtivatest taastuvenergia tootjatest Läänemere piirkonnas. Ettevõte opereerib tuuleparke Eestis ja Leedus, päikeseparke Eestis ja Poolas, kütusena olmeprügi kasutavat koostootmisjaama Eestis ning hüdroelektrijaama Eestis. Lisaks arendab ettevõte mitmeid tuule- ning päikeseparke ülalnimetatud riikides ja Soomes. 2023. aasta lõpu seisuga oli ettevõtte installeeritud elektritootmise koguvõimsus 515 MW ning soojusenergia tootmise koguvõimsus 50 MW. 2023. majandusaasta jooksul tootis ettevõte 1 343 GWh elektrienergiat, 604 GWh soojusenergiat ja 156 tuhat tonni pelleteid. 2023. aasta lõpus väljus Enefit Green biomassi kütusena kasutavatest koostootmise ning pelletitootmise äridest.