LHV Groupi 2023. aasta auditeeritud aastaaruanne ja dividendipakkumine


AS-i LHV Group (edaspidi LHV Group) nõukogu on heaks kiitnud ettevõtte 2023. aasta auditeeritud aastaaruande ja saadab selle kinnitamiseks aktsionäride üldkoosolekule. Finantstulemuste osas ei ole auditeeritud aastaaruandes erinevusi võrreldes 6. veebruaril avaldatud auditeerimata vahearuandega. LHV Groupi konsolideeritud aastaaruanne 2023 on lisatud antud teatele ja tehakse kättesaadavaks LHV Groupi investorlehel aadressil https://investor.lhv.ee/aruanded/#aastaaruanded.

LHV Group teenis 2023. aastal konsolideeritud tulusid 310,5 miljonit eurot (+79%). Tuludest moodustasid neto intressitulud 253,8 miljonit eurot (+97%) ja neto teenustasutulud 54,1 miljonit eurot (+21%). Konsolideerimisgrupi kulud ulatusid 2023. aastal kokku 134,3 miljoni euroni (+50%). LHV Groupi 2023. aasta konsolideeritud puhaskasumiks kujunes 140,9 miljonit eurot ehk 129% rohkem kui 2022. aastal. LHV Groupi aastaseks kulu/tulu suhteks kujunes hea 43,3%, omakapitali tootluseks 29,0%. Tavakasumiks kogunes 2023. aastal aktsia kohta 0,44 eurot ja lahustatud kasumiks aktsia kohta 0,43 eurot.

2023. aasta lõpu seisuga oli LHV Groupi konsolideeritud varade maht 7,13 miljardit eurot, kasvades aastaga 16% ehk 991 miljoni euro võrra. Grupi konsolideeritud hoiused kasvasid aastaga 17% 5,73 miljardi euroni. Grupi konsolideeritud laenuportfell kasvas 2023. aastal 3,56 miljardi euroni ehk 11%.  LHV poolt juhitud fondide koondmaht suurenes 14% võrra 1,52 miljardi euroni. Finantsvahendajatest klientidega seotud töödeldud maksete arv oli 2023. aastal 49,5 miljonit makset (+89%).

LHV Panga klientide arv kasvas 2023. aastal 417 tuhande kliendini. Aastaga suurenes pangaklientide arv 39 500 võrra ehk enam kui 10%. Aasta lõpu seisuga oli LHV-l aktiivseid II samba pensionikliente 123 000 (-6%) ja 161 000 LHV Kindlustust omavat klienti (+8%).

Tütarettevõtetest AS LHV Pank teenis 2023. aastal 141,4 miljonit eurot puhaskasumit (+75% võrreldes 90,9 miljonit eurot 2022. aastal), UK Bank Ltd 5,3 miljonit eurot (2022. aastal kahjumit 11,7 miljonit eurot), AS LHV Varahaldus 1,7 miljonit eurot (2022. aastal kahjum 103 tuhat eurot) ning AS LHV Kindlustus 12 kuu peale kokku 305 tuhat eurot puhaskasumit (2022. aastal kahjum 1,7 miljonit eurot). LHV Group kui eraldi üksus teenis 2023. aastal 723 tuhat eurot kasumit.

Dividendipakkumine

LHV Groupi juhatus teeb aktsionäride üldkoosolekule ettepaneku 2023. aasta kasumi jaotamiseks järgnevalt:

  • maksta dividende 0,13 eurot aktsia kohta, kokku summas 41 578 tuhat eurot; dividendidelt makstav tulumaks moodustaks 10 395 tuhat eurot;
  • kanda aruandeperioodi emaettevõtte aktsionäridele kuuluv kasum summas 98 858 tuhat eurot jaotamata kasumisse.

Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 5. aprilli 2024. aasta Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 4. aprill 2024. aastal. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama dividende 2023. majandusaasta eest. Dividendid makstakse aktsionäridele 12.  aprillil 2024. aastal.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus, LHV Kindlustus ja LHV Bank Limited. Grupi ettevõtetes töötab üle 1080 inimese. LHV pangateenuseid kasutab jaanuari lõpu seisuga 421 000 klienti, LHV hallatavatel pensionifondidel on 121 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 163 000 klienti. Groupi tütarettevõte LHV Bank omab Ühendkuningriigi pangalitsentsi ning pakub pangateenuseid rahvusvahelistele finantstehnoloogia ettevõtetele ja laenusid väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele.


 

Priit Rum
LHV kommunikatsioonijuht
Telefon: 502 0786
E-post: priit.rum@lhv.ee 


 


 

ManusedAttachments

LHV_Group_Annual_Report_2023-ET LHV_Group_Annual_Report_2023-ET