Aktsiaselts Infortari tütarühing sõlmis investeerimislepingu ja osanike lepingu eesmärgiga omandada 51% suurune osalus OÜ-s Halinga


Eile, 27.02.2024, sõlmisid Aktsiaseltsi Infortar 100% tütarühing OÜ EG Biofond (registrikood: 11504910) ja Brorup OÜ (registrikood: 16921156) investeerimislepingu ja osanike lepingu, mille kohaselt OÜ EG Biofond omandab 51% suuruse osaluse OÜ-s Halinga (registrikood: 10021090). Brorup OÜ 100% osanik on Raul Peetson.

Tehingu lõpuleviimise eeldusena näevad lepingud ette vajalike kooskõlastuste saamist Konkurentsiametilt ja täiendavate toimingute läbiviimist. Muuhulgas sõltub tehingu lõplik hind veel täpsustamist vajavatest parameetritest ning selgub tehingu lõpuleviimise kuupäeval.

Tehingu järgselt on OÜ Halinga osanikud 51% ulatuses OÜ EG Biofond ja 49% ulatuses Brorup OÜ.

OÜ Halinga näol on tegemist ühe Eesti suurima piimatootmise ettevõtjaga ning piirkonna olulise tööandjaga, kus töötab üle 70 inimese. Aktsiaselts Infortari jaoks on seega OÜ-s Halinga osaluse omandamise näol tegemist sisenemisega uude tegevusvaldkonda. Halinga lüpsikarja ja noorloomade arv ulatub üle 3000 ning haritava maa suurus 3700 hektarini. Pärast tehingu jõustumist jätkab OÜ Halinga senist tegevust Infortari kontserni liikmena.

Aktsiaselts Infortari tegevjuht Martti Talgre: 

Eesti laiuskraadil tasub piima toota ja Eesti piimafarmid on piirkondlikult konkurentsivõimelised. OÜ Halinga oma kolme farmi ja enam kui 3700 hektari haritava maaga on neist üks suurim ja kaasaegsem. Investeeringud põllumajandusse sobituvad Infortari portfelli – tegemist on kapitaliintensiivse ja kõrgete sisenemisbarjääridega valdkonnaga. Meil huvi investeerida ja plaane jagub, kuid antud tehingut ja plaane saame täpsemalt kommenteerida peale Konkurentsiameti kooskõlastusi ja tehingu jõustumist.  

Tehing ei ole käsitletav igapäevase majandustegevuse raamidest väljuva või olulist tähtsust omava tehinguna ega tehinguna seotud isikuga NASDAQ Tallinna Börsi reglemendi osa "Nõuded Emitentidele" tähenduses ega avalda olulist mõju Aktsiaseltsi Infortar tegevusele. Aktsiaseltsi Infortar nõukogu ja juhatuse liikmed ei ole tehingust muul viisil isiklikult huvitatud.

Infortar tegutseb viies riigis, ühingu peamised tegevusvaldkonnad on energeetika, laevandus ja kinnisvara. Infortar omab 42,3 protsendi suurust osalust AS-is Tallink Grupp, 100% osalust AS-is Eesti Gaas ning mitmekülgset ja kaasaegset, ca 110 000 m2 suurust kinnisvaraportfelli. Lisaks kolmele põhitegevusvaldkonnale tegutseb Infortar ka ehituse ja maavarade, trükkimise, taksonduse ja muudes valdkondades. Kokku kuulub Infortari kontserni 103 ühingut: 47 kontserni ühingut, 5 sidusettevõtjat ja 50 sidusettevõtjate tütarühingut. Arvestamata sidusettevõtjaid annab Infortar tööd 1308 inimesele.

Lisainfo:

Kadri Laanvee
AS Infortar investorsuhete juht
Tel. 5156662
E-mail: kadri.laanvee@infortar.ee
www.infortar.ee/investorile