EfTEN Real Estate Fund AS 2023. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne


EfTEN Real Estate Fund AS-i nõukogu kiitis heaks fondi 2023. aasta auditeeritud aastaaruande ja esitab selle kinnitamiseks aktsionäride üldkoosolekule. Auditeeritud aruandes ei ole fondi finantstulemused võrreldes 01.02.2024 avaldatud esialgsete majandustulemustega muutunud.

EfTEN Real Estate Fund AS-i 2023. aasta konsolideeritud müügitulu oli 31,817 miljonit eurot (2022: 14,299 miljonit eurot). Müügitulu kasvas 2,2 korda peamiselt seoses EfTEN Real Estate Fund AS ja EfTEN Kinnisvarafond AS ühinemisega bilansipäevaga 01.01.2023. Fondi puhaskasum oli samal perioodil 1,0 miljon eurot (2022: 11,4 miljonit eurot). Fondi puhaskasumi vähenemine tulenes peamiselt kinnisvarainvesteeringute õiglase väärtuse ümberhindluse kahjumist kogusummas 13,9 miljonit eurot (2022. aastal sai fond kinnisvarainvesteeringute ümberhindlusest kasumit 3,1 miljon eurot).

Fondi konsolideeritud aastaaruanne 2023 on lisatud teatele ja tehakse kättesaadavaks fondi veebilehel https://eref.ee/investorile/aruanded-ja-faktilehed-2/

Viljar Arakas
Juhatuse liige
Tel. 6559 515
E-post: viljar.arakas@eften.ee

ManusedAttachments

EfTEN Real Estate Fund AS  AA 2023 est.asice EfTEN Real Estate Fund AS 2023 est