Paide ja Valka koostootmisjaamade müügitehingu jõustumine


29. novembril 2023 sõlmis Enefit Green lepingu Paide ja Valka koostootmisjaamade müügiks Eesti suurimale kaugkütteettevõttele Utilitas (link 29. novembri 2023 börsiteatele).

Tehing on saanud vajalikud kooskõlastused ning jõustus tänasest, 1. märtsist 2024.


Lisainfo:
Sven Kunsing
Finantssuhtluse juht
investor@enefitgreen.ee
https://enefitgreen.ee/investorile/

Enefit Green on üks juhtivatest taastuvenergia tootjatest Läänemere piirkonnas. Ettevõte opereerib tuuleparke Eestis ja Leedus, päikeseparke Eestis ja Poolas, kütusena olmeprügi kasutavat koostootmisjaama Eestis ning hüdroelektrijaama Eestis. Lisaks arendab ettevõte mitmeid tuule- ning päikeseparke ülalnimetatud riikides ja Soomes. 2023. aasta lõpu seisuga oli ettevõtte installeeritud elektritootmise koguvõimsus 515 MW ning soojusenergia tootmise koguvõimsus 50 MW. 2023. majandusaasta jooksul tootis ettevõte 1 343 GWh elektrienergiat, 604 GWh soojusenergiat ja 156 tuhat tonni pelleteid. 2023. aasta neljandas kvartalis sõlmis Enefit Green lepingud väljumaks biomassipõhistest elektri- ka soojusenergia koostootmise ning pelletitootmise äridest eesmärgiga keskenduda veelgi enam tuule- ja päikeseenergiajaamade arendamisele ja opereerimisele. 1. märtsi 2024 seisuga on need tehingud lõpule viidud.