Tornator Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset


Tornator Oyj - Pörssitiedote 8.3.2024 klo 15.00

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset


Tornator Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset ja uuden hallituksen järjestäytyminen

Tornator Oyj:n varsinainen yhtiökokous 8.3.2024 myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2023. Yhtiön hallitukseen valittiin Hanna Kaskela, Esko Torsti, Tuomas Virtala ja Seppo Toikka. Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa vuodelta 2023 osinkona 7,00 euroa osakkeelta, yhteensä 35,0 miljoonaa euroa. Osinko maksetaan 26.3.2024 ja täsmäytyspäivä on 20.3.2024. Päätetyn osingonjaon lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksimissaan 7,0 euroa per osake lisäosingosta, joka voidaan maksaa yhtiön maksukyky huomioiden vuoden 2024 aikana.

Yhtiökokous päätti päivittää hallituksen jäsenten palkkiot, edellinen päivitys oli vuodelta 2013.

   

Yhtiön hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan 8.3.2024 Esko Torstin hallituksen puheenjohtajaksi ja Hanna Kaskelan varapuheenjohtajaksi. Hallitus valitsi keskuudestaan yhtiön ja osakkaan välisiä sopimuksia valvovan Oversight Committeen puheenjohtajaksi Hanna Kaskelan, jäseniksi Esko Torstin sekä Tuomas Virtalan ja varajäseneksi Seppo Toikan. Palkitsemiskomiteaan hallitus valitsi Hanna Kaskelan, Esko Torstin ja Tuomas Virtalan.

   

Lisätiedot:

Henrik Nieminen, toimitusjohtaja, puh. 040 869 7613
Antti Siirtola, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 040 773 0975

Tornator on johtava kestävään metsätalouteen erikoistunut yhtiö Euroopassa. Se omistaa metsiä Suomen lisäksi Virossa ja Romaniassa. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2023 noin 195 miljoona euroa ja taseen koko noin 3,6 miljardia euroa. Konserni työllistää suoraan noin 190 henkilöä. Kaikkiaan yhtiön metsät työllistävät suoraan omaa henkilökuntaa sekä yrittäjiä ja heidän työntekijöitään noin 1600 henkilötyövuoden verran. Emoyhtiön omistajat ovat suomalaisia, pääosin institutionaalisia sijoittajia. Tornatorin missio on luoda kestävää hyvinvointia metsästä.Contact Data