Infortar sai Konkurentsiametilt loa OÜ Halinga osaluse omandamiseks


Aktsiaselts Infortar avaldas 28.02.2024 börsiteate, milles teatas investeerimislepingu ja osanike lepingu sõlmimisest Brorup OÜ-ga, mille kohaselt Aktsiaseltsi Infortar 100% tütarühing OÜ EG Biofond omandab 51% suuruse osaluse OÜ-s Halinga.

Täna, peale Konkurentsiametilt koondumisloa saamist ja teiste tehingu lõpuleviimise eeltingimuste täitmist, tegime tehingu lõpuleviimise toiminguid, milleks oli muuhulgas osakapitali suurendamise otsuste vastuvõtmine, mis tähendab, et omand osalusele tekib pärast vastava äriregistrikande tegemist.

„Infortarile tähendab antud tehing sisenemist uude tegevusvaldkonda. Samas tuleb arvestada, et kaasaegne põllumajandus on oluliselt laiem põllu harimisest ja piima tootmisest, see hõlmab valdkondi, milles omame varasemat kogemust nagu ringmajandus ja taastuvenergeetika,“ märkis Infortari tegevjuht Martti Talgre.

Halinga OÜ on Eesti üks suurim piimatootja ja piirkonna oluline tööandja, kus töötab üle 70 inimese. Halinga lüpsikarja ja noorloomade arv ulatub üle 3000 ning haritava maa suurus 3700 hektarini. OÜ Halinga jätkab senist tegevust Infortari kontserni liikmena.

Infortar tegutseb viies riigis, ühingu peamised tegevusvaldkonnad on energeetika, laevandus ja kinnisvara. Infortar omab 42,3 protsendi suurust osalust AS-is Tallink Grupp, 100% osalust AS-is Eesti Gaas ning mitmekülgset ja kaasaegset, ca 110 000 m2 suurust kinnisvaraportfelli. Lisaks kolmele põhitegevusvaldkonnale tegutseb Infortar ka ehituse ja maavarade, trükkimise, taksonduse ja muudes valdkondades. Kokku kuulub Infortari kontserni 103 ühingut: 47 kontserni tütarühingut, 5 sidusettevõtjat ja 50 sidusettevõtjate tütarühingut. Arvestamata sidusettevõtjaid annab Infortar tööd 1308 inimesele.

Kadri Laanvee

AS Infortar investorsuhete juht
e-post: kadri.laanvee@infortar.ee
telefon: +372 5156662

https://infortar.ee/investorile