Tallinna Sadama tütarettevõtte OÜ TS Laevad võitis parvlaevateenuse hanke perioodiks 2026-2033


Regionaal- ja Põllumajandusministeerium (edaspidi:“Ministeerium“) tunnistas edukaks ASi Tallinna Sadam tütarettevõtte OÜ TS Laevad (edaspidi: „TS Laevad“) pakkumuse riigihankes, millega otsiti partnerit sõitjateveo avaliku teenindamise lepingu sõlmimiseks Virtsu-Kuivastu ja Rohuküla-Heltermaa parvlaevaliinidel.

Eduka pakkumuse alusel sõlmitakse Ministeeriumi ja TS Laevad vahel sõitjateveo avaliku teenindamise leping veoteenuse osutamiseks seitsmeaastaseks perioodiks, ajavahemikul 01.10.2026– 30.09.2033. Hetkel osutab TS Laevad vastavalt Transpordiametiga 11.12.2014 sõlmitud sõitjateveo avaliku teenindamise lepingule Rohuküla-Heltermaa ja Virtsu-Kuivastu parvlaevaliinidel sõitjateveo teenust kuni 30.09.2026. TS Laevad teenindab Virtsu-Kuivastu liini parvlaevadega Tõll ja Piret ja Rohuküla-Heltermaa liini parvlaevadega Leiger ja Tiiu. Ettevõtte laevastikku kuulub ka asenduslaev Regula.

TS Laevad nõukogu esimees Valdo Kalm hindab kõrgelt võimalust jätkata kvaliteetse teenuse pakkumist Tallinna Sadama ühes stabiilsemas ärivaldkonnas. „TS Laevade klientide rahulolu on läbi aastate olnud kõrge ja meie eesmärk on selle tagamine ka uuel lepinguperioodil. TS Laevadele ja laiemalt Tallinna Sadama investoritele tähendab uue perioodi leping stabiilse tuluvoo jätkumist ja võimalust saavutada parvlaevade ärisegmendis samal tasemel keskmine kasumlikkus nagu hetkel kehtiva lepingu puhul.“

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica avamere- ja jäämurdetöid Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine.

Lisainfo:

Andrus Ait
Finantsjuht / juhatuse liige
Tel. +372 526 0735
E-post: a.ait@ts.ee