ASi Ekspress Grupp 2024. aasta 1. kvartali digitellimuste tulemused


ASi Ekspress Grupp digitellimuste hulk kasvas võrreldes eelmise aasta sama perioodiga Balti riikides kokku 31% (I kvartalis 2%) ja ulatus märtsi lõpus 210 999-ni.

  • Eestis uudisteportaali Delfi, Eesti Päevalehte, Maalehte, Eesti Ekspressi ja mitmeid populaarseid ajakirju kirjastava ASi Delfi Meedia digitellimuste hulk kasvas võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 11% (I kvartalis 0%), ulatudes 102 629-ni.
  • 50%-liselt Ekspress Grupile kuuluva ASi Õhtuleht Kirjastus digitellimuste hulk kasvas võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 10% (I kvartalis 6%), ulatudes 26 404-ni.
  • Geenius Meedia OÜ digitellimuste hulk kasvas võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 25% (I kvartalis 8%), ulatudes 7575-ni.
  • Lätis kasvas A/S Delfi digitaalsete tellimuste hulk võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 48% (I kvartalis -4%), ulatudes 25 329-ni.
  • Leedus kasvas Delfi digitellimuste hulk võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 86% (I kvartalis 1%), ulatudes 40 310-ni.
  • Leedu meediaportaal Lrytas alustas tasulise sisu müügiga 2023. aasta IV kvartalis ning digitellimuste hulk kasvas I kvartalis 38%, ulatudes märtsi lõpus 8752-ni.


Ekspress Grupi juhatuse esimehe Mari-Liis Rüütsalu kommentaar:

„Aastases võrdluses jätkus digitellimuste kiire kasv: Ekspress Grupi väljaannete digitellijate arv suurenes Balti riikides kokku umbes kolmandiku, millest suurim osa tuli Leedu turult, kus Delfi tulemus kasvas aastaga koguni 86%. Läti Delfi tellijate arv kasvas samuti väga kiirelt ligi poole võrra. Need tulemused näitavad, et Läti ja Leedu turul on digitaalne tellimusmudel sarnaselt Eestiga tugevalt juurdumas.

Kvartaalses võrdluses oli kõigis Balti riikides väiksem just Delfi tellijate lisandumine, kuna kasvu pidurdas eelmise aasta lõpus korraldatud suurte turunduskampaaniate järgne ootuspärane korrektsioon. Esimeses kvatalis kasvatasid enim digitellijate arvu Õhtuleht ja Geenius Meedia Eestis ja Lrytas Leedus.“

Digitellimuste detailne ülevaade

  31.03.2024 31.12.2023 muutus 31.03.2023 muutus
AS Delfi Meedia 102 629 102 793 0% 92 339 11%
AS Õhtuleht Kirjastus 26 404 24 875 6% 24 100 10%
Geenius Meedia OÜ 7 575 6 998 8% 6 058 25%
Delfi AS (Läti) 25 329 26 427 -4% 17 153 48%
Delfi UAB (Leedu) 40 310 39 872 1% 21 628 86%
Lrytas UAB (Leedu) 8 752 6 363 38% - -
Ekspress Grupp kokku 210 999 207 328 2% 161 278 31%


Kontsern loeb digitellimuseks ainult selliseid tellimusi, mille väärtus on suurem kui 1 euro ühes kalendrikuus, mis on eraldiseisvalt arveldatud ja on igal ajal eraldi lõpetatavad.

Ekspress Grupi digitaalne tulubaas põhineb üha rohkem digitellimuste müügitulul. Liigume kontserni pikaajaliste eesmärkide suunal kasvatada digitellimuste maht 2026. aasta lõpuks Baltimaades 340 000 tellijani. Ekspress Grupi pikaajalised eesmärgid on seatud ja avalikustatud 2022. aasta alguses.  


Argo Rannamets
CFO
AS Ekspress Grupp
E-kiri: argo.rannamets@egrupp.ee


AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille tegevus hõlmab veebimeedia sisutootmist ning ajalehtede, ajakirjade ja raamatute kirjastamist. Samuti haldab kontsern elektroonilist piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtasid ning pakub väliekraanide teenust Eestis ja Lätis. Ekspress Grupp alustas oma tegevust 1989. aastal ja annab tööd ligi 1100 inimesele.