Enefit Green allkirjastas varajase faasi maismaa tuuleenergia projektide omandamis- ja koostöölepingu Poolas


Eile, 11. aprillil 2024 pärast börsipäeva lõppu allkirjastas Enefit Greeni tütarettevõte Enefit Green sp. z o.o. Poola arendusettevõttega RES Global Investment sp. z o.o. lepingu, et omandada 100% arendusõigustest mitmes varajase faasi maismaa tuuleenergia projektis Poolas.

Allkirjastatud leping hõlmab 8 eraldiseisvat varajase faasi maismaa tuuleenergia arendusprojekti, mille planeeritud koguvõimsus on kuni 360 MW. Planeeritavate tuuleparkide ehitus ei alga enne 2028. aastat. Praeguste ootuste kohaselt hakkavad tuulepargid elektrienergiat müüma turule või lõpliku investeerimisotsuse tegemise ajal sõlmitava elektrimüügilepingu alusel.

Hinnanguline investeering ulatub kokku umbes 80 miljoni euroni. See summa sisaldab projektide soetusmaksumust ja muid arenduskulusid, mis on vajalikud projektide ehitusvalmiduseni arendamiseks. Maksete ajastus ja suurus sõltuvad lepingus sätestatud teatavate arenduseesmärkide saavutamisest ja asjakohaste elektrivõrguga liitumise nõuete täitmisest.


Lisainfo:
Sven Kunsing
Finantssuhtluse juht
investor@enefitgreen.ee
https://enefitgreen.ee/investorile/

Enefit Green on üks juhtivatest taastuvenergia tootjatest Läänemere piirkonnas. Ettevõte opereerib tuuleparke Eestis ja Leedus, päikeseparke Eestis ja Poolas, kütusena olmeprügi kasutavat koostootmisjaama Eestis ning hüdroelektrijaama Eestis. Lisaks arendab ettevõte mitmeid tuule- ning päikeseparke ülalnimetatud riikides ning Lätis ja Soomes. 2023. aasta lõpu seisuga oli ettevõtte installeeritud elektritootmise koguvõimsus 515 MW ning soojusenergia tootmise koguvõimsus 50 MW. 2023. majandusaasta jooksul tootis ettevõte 1 343 GWh elektrienergiat, 604 GWh soojusenergiat ja 156 tuhat tonni pelleteid. 2023. aasta lõpus väljus Enefit Green biomassi kütusena kasutavatest koostootmise ning pelletitootmise äridest.