AS Pro Kapital Grupp auditeeritud majandusaasta aruanne 2023


AS-i Pro Kapital Grupp nõukogu on kinnitanud ettevõtte 2023. aasta auditeeritud aastaaruande. 27. veebruaril avaldatud auditeerimata vahearuandega võrreldes ei ole auditeeritud aastaaruandes olulisi erinevusi.

2023. aastal oli AS Pro Kapital Grupp käive 23 miljonit eurot, mis vähenes 42,7 miljoni euro võrra võrreldes eelneva perioodiga. Ettevõtte käive kinnisvara müügist sõltub elamuarenduste valmimise ajast, kuna müügitulu kajastatakse hetkel, kui sõlmitakse notariaalne müügileping ning omandiõigus antakse ostjale üle. 2023. aastal müügitulu vähenes, kuna Kindrali majades ja Kalaranna Kvartalis Tallinnas müüdi ja anti enamus korteritest ostjatele üle 2022. aastal ning viimased ühikud 2023. aastal. Olles alustanud Kalaranna Kvartali viimase etapi ehitusega 2023. aastal on oodata uute korterite klientidele üle andmist kõige varasemalt 2024. aasta lõpus. 

Kontserni brutokasum oli 7 miljonit eurot, võrreldes 17 miljoni euroga 2022. aastal. Kontserni netokahjum oli 900 tuhat eurot.

AS Pro Kapital Grupp konsolideeritud aastaaruanne 2023 ESEF formaadis koos sõltumatu audiitori aruandega on lisatud antud teatele ja tehakse kättesaadavaks ettevõtte kodulehel https://www.prokapital.com/en/financials/

  

Ann-Kristin Kuusik
Finantsjuht
AS Pro Kapital Grupp
tel: +372 614 4920
prokapital@prokapital.ee

ManusedAttachments

asprokapitalgrupp-2023-12-31-et_ PKG Aastaaruanne 2023