EfTEN Real Estate Fund AS-i dividendimakse ex-päev


EfTEN Real Estate Fund AS-i (väärtpaberi lühinimi EFT1T, ISIN kood EE3100127242) fikseerib aktsionäride nimekirja dividendi maksmiseks 17.04.2024 väärtpaberite registripidaja arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Ülaltoodust lähtudes on väärtpaberitega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 16.04.2024. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama dividende 2023. majandusaasta eest.

EfTEN Real Estate Fund AS maksab aktsionäridele dividendi 1 euro aktsia kohta 24.04.2024.

Viljar Arakas
juhatuse liige
Tel. 655 9515
E-post: viljar.arakas@eften.ee