Olulise osaluse muutus


Kooskõlas väärtpaberituruseaduse §-ga 186 teavitab EfTEN Real Estate Fund AS (Fond) olulise osaluse muutusest.

OÜ Hoiukonto teavitas Fondi osaluse olulisest muutusest. Alates 15.04.2024 omab OÜ Hoiukonto 1 145 192  aktsiat, mis esindab 10,5842% Fondi hääleõiguslikest aktsiatest. Enne osaluse olulist muutust omas OÜ Hoiukonto 359 370 Fondi aktsiat, mis esindas 3,32% hääleõiguslikest aktsiatest.

Viljar Arakas
juhatuse liige
Tel. 655 9515
E-post: viljar.arakas@eften.ee