Ehitusleping Lätis (päikeseelektripark Vārme vallas)


18. aprillil 2024 sõlmisid AS Merko Ehitus kontserni kuuluv PS MB.MEE ja SIA SP Venta, mille ainuomanik ja projektifinantseerija on UAB Ignitis Renewables, lepingu päikeseelektripargi ehitamiseks Lätis, Kuldīga maakonnas, Vārme vallas.
Tööd hõlmavad päikesepaneelide, alalisvoolu koguvõimsusega 93,5 MW, 18 keskpinge alajaama, 232 ühenduskilbi, kiirgusandurite ja ilmajaama paigaldamist ning juurdepääsuteede, drenaažisüsteemide ehitamist, keskpingekaabelduse ehitamist ja ühendamist, päikeseelektrijaama katsetamist ja kasutuselevõttu.

Lepingu maksumus on ligikaudu 20 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks. Tööde valmimise tähtaeg on 2025. aasta augustis.

PS MB.MEE on ühisettevõte, mille on asutanud SIA Merko Būve juhtivpartnerina ja AS Merko Ehitus Eesti, mõlemad AS Merko Ehitus kontserni 100% tütarettevõtted.

Lisainfo: SIA Merko Būve juhatuse liige Roberts Rēboks, e-post: Roberts.Reboks@merkobuve.lv.

Urmas Somelar
Finantsüksuse juht
AS Merko Ehitus
Telefon: +372 650 1250
E-post: urmas.somelar@merko.ee

AS Merko Ehitus (group.merko.ee) kontserni ettevõtted arendavad kinnisvara ning ehitavad hooneid ja infrastruktuuri. Loome paremat elukeskkonda ja ehitame tulevikku. Tegutseme Eestis, Lätis, Leedus ja Norras. 2023. aasta lõpu seisuga andis kontsern tööd 635 inimesele ning ettevõtte 2023. aasta müügitulu oli 466 miljonit eurot.