2023. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne ja kasumi jaotamise ettepanek


Nordecon AS-i nõukogu kiitis 19.04.2024 toimunud koosolekul heaks Nordecon AS-i konsolideeritud 2023. aasta auditeeritud majandusaasta aruande koos kasumi jaotamise ettepanekuga. Nõukogu otsustas juhatuse poolt ette valmistatud aruande ja ettepaneku kasumi jaotamise kohta saata kinnitamiseks aktsionäride korralisele üldkoosolekule juhatuse poolt esitatud kujul.

Nordecon AS-i aktsionäridele kuuluv 2023. a majandusaasta puhaskahjum on 942 tuhat eurot. Eelmiste perioodide jaotamata kasum on kokku 2 691 tuhat eurot. Katta 2023. a majandusaasta puhaskahjum eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt. Jätta eelmiste perioodide jaotamata kasum ülejäänud osas jaotamata ning mitte maksta aktsionäridele dividende. Eraldisi reservkapitali ega teistesse seaduse või põhikirjaga ettenähtud reservidesse mitte teha.

2023. aasta majandusaasta aruanne, selles sisalduv sõltumatu vandeaudiitori aruanne ja kasumi jaotamise ettepanek on lisatud käesolevale teatele ning on kättesaadav Nasdaq Tallinna börsi koduleheküljelt www.nasdaqbaltic.com ja emitendi koduleheküljel www.nordecon.com. Samuti on majandusaasta aruandega võimalik tutvuda ettevõtte asukohas Toompuiestee 35, 10149 Tallinn.

Auditeeritud aruandes ei tehtud olulisi korrigeerimisi võrreldes 08.02.2024 avalikustatud esialgsete majandustulemustega. Vastavalt rahvusvahelistele finantsarvestuse standarditele on aruande koondkasumiaruandes lisaks tavapärasele konsolideeritud tulemusele eraldi välja toodud jätkuvate tegevuste tulud ja kulud ning koondkasumiaruande esitusviis on vastavalt muudetud ka võrdlusperioodi osas. Mittejätkuvaks tegevuseks on 2023. aasta novembri lõpus müüdud ettevõtete tegevus.

Nordeconi kontsern (www.nordecon.com) hõlmab ettevõtteid, mis on keskendunud hoonete ja rajatiste ehitamise projektijuhtimisele ja peatöövõtule. Geograafiliselt tegutsevad kontserni ettevõtted Eestis, Ukrainas ja Rootsis. Kontserni emaettevõte Nordecon AS on registreeritud ja asub Tallinnas, Eestis. Kontserni 2023. aasta konsolideeritud müügitulu oli 278 miljonit eurot. Nordeconi kontsern annab hetkel tööd ligi 560 inimesele. Alates 18.05.2006 on emaettevõtte aktsiad noteeritud Nasdaq Tallinna Börsi põhinimekirjas.

Andri Hõbemägi
Nordecon AS
Investorsuhete juht
Tel: +372 6272 022
Email: andri.hobemagi@nordecon.com
www.nordecon.com


ManusedAttachments

Nordecon_aastaaruanne_2023 Nordecon_aastaaruanne_2023