Investeringsforeningen BankInvest – Prospektopdatering


Opdateret prospekt for Investeringsforeningen BankInvest offentliggøres dags dato.

Der er fore­taget følgende opdateringer i prospektet:

  • Indsættelse af regnskabstal for 2023.
  • Tilføjelse af nyt bestyrelsesmedlem.
  • Indsættelse af navneændringer for andelsklasserne i afdelingerne: Emerging Markets Aktier KL, Emerging Markets Aktier Akk. KL, Virksomhedsobligationer HY KL, Korte HY Obligationer KL, Globale Aktier KL og Globale Aktier Akk. KL.
  • Ajourføring af den forventede indvirkning af bæredygtighedsrisici på afkastet for afdelingerne Europæiske Aktier Ansvarlig Udvikling KL og Europæiske Aktier Ansvarlig Udvikling Akk. KL.
  • Opdatering af emissions- og indløsningssatser for en række af afdelingerne.

Prospektet er vedhæftet denne fondsbørsmeddelelse og kan endvidere downloades på bankinvest.dk, eller rekvireres ved henvendelse til BI Management A/S, Bredgade 40, 1260 København K, tlf. 77 30 90 00.

Henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Martin Fjordlund Smidt på tlf. 77 30 90 00.

Med venlig hilsen
BI Management A/S

Martin Fjordlund Smidt
Direktør

Vedhæftet filAttachments

Prospekt IF BankInvest 2024.04.24 inkl. bilag FINAL clean