Kontserni uue tütarettevõtte asutamine


Kontserni uue tütarettevõtte asutamine

AS Pro Kapital Grupp teatab, et kontserni kuuluv tütarettevõte, AS Pro Kapital Eesti, asutas uue tütarettevõtte, OÜ Pro Kapital Engineering. Uue tütarettevõtte kavandatavaks majandustegevuseks on elamute ja mitteeluhoonete ehitustegevuse juhtimine.

OÜ Pro Kapital Engineering osakapitali suuruseks on 2 500€, mis kuulub ühingu asutamisel 100% AS-ile Pro Kapital Eesti. Uue asutatud ühingu juhatuse liikmeteks on AS-i Pro Kapital Grupp juhatuse liige, Edoardo Axel Preatoni, ja AS-i Pro Kapital Eesti juhatuse liige, Andrus Laurits.
Tütarettevõtte asutamine ei oma olulist mõju emitendi majandustegevusele.

AS Pro Kapital Grupp informeerib investoreid börsisüsteemi kaudu täiendavalt kui projekti osas on tehtud täiendavaid otsuseid.

Edoardo Axel Preatoni
Juhatuse liige
Tel: 614 4920
e-mail: prokapital@prokapital.ee