Aktsiaselts Infortar aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused


Aktsiaseltsi Infortar (registrikood 10139414, asukoht ja aadress Liivalaia 9, 10118 Tallinn) aktsionäride korraline üldkoosolek toimus 20. mail 2024 algusega kell 11.00 (Eesti aeg) Tallink SPA & Conference Hotelli konverentsikeskuses aadressil Sadama 11a, Tallinn.

Korralisele üldkoosolekule registreerus 52 aktsionäri, kes omasid 18 685 543 aktsiat/häält (esindatud aktsiakapitali suurus oli 1 868 554,30eurot), mis moodustab kokku 88,28% Aktsiaselts Infortari aktsiakapitalist.

Koosoleku poolt vastu võetud otsused:

1. Kinnitada juhatuse poolt esitatud Aktsiaseltsi Infortar 2023. aasta majandusaasta aruanne.
Otsuse poolt – 100% koosolekul esindatud häältest (18 685 527 häält).

2. Kinnitada alljärgnev Aktsiaseltsi Infortar juhatuse esitatud kasumi jaotamise ettepanek:
2.1. Kinnitada 2023. aasta majandusaasta puhaskasum summas 293 830 tuhat eurot;
2.2. Kanda vastavalt Aktsiaseltsi Infortar põhikirja punktile 11 kohustusliku reservkapitali täiendavalt 7 145,11 eurot;
2.3. Maksta aktsionäridele dividendi 3 eurot aktsia kohta. Dividend makstakse välja kahes osas alljärgnevalt:
2.3.1. 1,5 eurot aktsia kohta makstakse aktsionäridele, kes on kantud aktsionäride nimekirja 3. juuni 2024 väärtpaberite registri pidaja arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga (record-date). Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) 31. mai 2024. Dividend makstakse aktsionäridele välja 12. juunil 2024 ülekandega aktsionäri pangakontole;
2.3.2. 1,5 eurot aktsia kohta makstakse aktsionäridele, kes on kantud aktsionäride nimekirja 3. detsembri 2024 väärtpaberite registri pidaja arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga (record-date). Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) 2. detsember 2024. Dividend makstakse aktsionäridele välja 12. detsembril 2024 ülekandega aktsionäri pangakontole.

Otsuse poolt – 100,00% koosolekul esindatud häältest (18 685 542 häält).

3. Seoses nõukogu liikme Toivo Ninnas volituste tähtaja lõppemisega 20. veebruaril 2025 pikendada nõukogu liikme Toivo Ninnas nõukogu liikme volitusi järgmiseks 5-aastaseks ametiajaks alates 21. veebruarist 2025.

Otsuse poolt  - 93,17% koosolekul esindatud häältest (17 409 820 häält)

4. Kiita heaks Aktsiaseltsi Infortar nõukogu liikmetele Optsiooniprogrammi raames Optsioonide väljastamine ning nendega optsioonilepingute sõlmimine järgmiselt:
4.1 Aktsiaseltsi Infortar nõukogu liikmel Enn Pantil (Pant) on Optsiooniprogrammi kehtivuse 4. aasta (periood 1. juuli 2024 – 1. juuli 2025) eest õigus omandada 6 000 optsiooni (mis annab õiguse 6 000 Aktsiaseltsi Infortar aktsia omandamiseks).

4.2. Aktsiaseltsi Infortar nõukogu liikmel Kalev Järvelillel (Järvelill) on Optsiooniprogrammi kehtivuse 4. aasta (periood 1. juuli 2024 – 1. juuli 2025) eest õigus omandada 6 000 optsiooni (mis annab õiguse 6 000 Aktsiaseltsi Infortar aktsia omandamiseks).

4.3. Aktsiaseltsi Infortar nõukogu liikmel Toivo Ninnasel (Ninnas) on Optsiooniprogrammi kehtivuse 4. aasta (periood 1. juuli 2024 – 1. juuli 2025) eest õigus omandada 6 000 optsiooni (mis annab õiguse 6 000 Aktsiaseltsi Infortar aktsia omandamiseks).

4.4. Aktsiaseltsi Infortar nõukogu liikmel Mare Puusaagil (Puusaag) on Optsiooniprogrammi kehtivuse 4. aasta (periood 1. juuli 2024 – 1. juuli 2025) eest õigus omandada 6 000 optsiooni (mis annab õiguse 6 000 Aktsiaseltsi Infortar aktsia omandamiseks).

4.5. Volitada Aktsiaseltsi Infortar juhatuse esimeest Ain Hanschmidti (Hanschmidt) ülalnimetatud nõukogu liikmetega optsioonilepingu sõlmimiseks ja ülalnimetatud hulga optsioonide väljastamiseks Optsiooniprogrammis sätestatud tingimustel.

Otsuse poolt – 100% koosolekul esindatud häältest (16 639 500 häält).

5. Nimetada Aktsiaseltsi Infortar 2024. aasta majandusaasta audiitorkontrolli läbiviijaks audiitorühing KPMG Baltics OÜ ning maksta audiitorile tasu vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.

Otsuse poolt – 100% koosolekul esindatud häältest (18 685 479 häält).

Infortar tegutseb kuues riigis, ettevõtte peamised tegevusvaldkonnad on energeetika, laevandus ja kinnisvara. Infortar omab 46,7 protsendi suurust osalust AS-is Tallink Grupp, 100% osalust AS-is Eesti Gaas ning mitmekülgset ja kaasaegset, ca 113 000 m2 suurust kinnisvaraportfelli. Lisaks kolmele põhitegevusvaldkonnale tegutseb Infortar ka ehituse ja maavarade, põllumajanduse, trükkimise, taksonduse ja muudes valdkondades. Kokku kuulub Infortari kontserni 103 ettevõtet: 48 kontserni ettevõtet, 5 sidusettevõtet ja 50 sidusettevõtete tütarettevõtet. Arvestamata sidusettevõtteid annab Infortar tööd 1325 inimesele.

Lisainfo:

Kadri Laanvee
AS Infortar investorsuhete juht
Tel. 5156662
E-mail: kadri.laanvee@infortar.ee
www.infortar.ee/investorile

ManusAttachments

AS Infortar aktsionäride korraline üldkoosolek 20.05.2024