Optsiooniprogrammiga seotud aktsiakapitali suurendamine on kantud äriregistrisse


ASi Ekspress Grupp nõukogu otsustas 2. mail 2024. a suurendada aktsiakapitali 97 500,60 euro võrra optsiooniprogrammi raames väljastatud optsioonide realiseerimiseks (lisateave on leitav siit).

Emissioon oli suunatud optsiooniprogrammis osalejatele, kes on märkinud kõik 162 501 emiteeritavat aktsiat tähtaegselt. Aktsiakapitali suurendamine on kantud äriregistrisse 20.05.2024. ASi Ekspress Grupp uus aktsiakapitali suurus on 18 575 605,20 eurot, mis on jagatud 30 959 342 aktsiaks nominaalväärtusega 0,6 eurot aktsia.

AS Ekspress Grupp on esitanud taotluse uute aktsiate noteerimiseks ja kauplemisele võtmiseks Nasdaq Tallinna börsile ja teavitanud börsi aktsiakapitali suurendamise äriregistrisse kandmisest 21.05.2024.

Lisainfo
Argo Rannamets
Kontserni finantsjuht
argo.rannamets@egrupp.ee

AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille tegevus hõlmab veebimeedia sisutootmist ning ajalehtede, ajakirjade ja raamatute kirjastamist. Samuti haldab kontsern elektroonilist piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtasid ning pakub väliekraanide teenust Eestis ja Lätis. Ekspress Grupp alustas oma tegevust 1989. aastal ja annab tööd ligi 1100 inimesele.