LHV Groupi AT1 võlakirjade ennetähtaegse lunastamise (sh nimekirja fikseerimise päeva ja lunastamispäeva) teade


AS LHV Group teatab, et on otsustanud ennetähtaegselt lunastada 26.06.2019 emiteeritud esimese taseme täiendavatesse omavahenditesse kuuluvad võlakirjad, mis on registreeritud ISIN koodiga EE3300111780 (edaspidi AT1 võlakirjad). Ennetähtaegne lunastamine toimub kooskõlas võlakirjatingimustega, mille kohaselt on täielik või osaline ennetähtaegne lunastamine lubatud pärast 26.06.2024, investoreid sellest vähemalt 30 päeva ette teavitades ning finantsjärelevalveasutuse eelneval nõusolekul. Euroopa Keskpank andis 21.05.2024 AT1 võlakirjade ennetähtaegseks lunastamiseks nõusoleku.

Ennetähtaegselt lunastatakse kõik 200 AT1 võlakirja nimiväärtusega 100 000 eurot, koguväärtuses 20 000 000 eurot. Võlakirjaomanikele makstakse lunastusmaksena välja vastavate võlakirjade nimiväärtus ning lunastamise teostamise päevaks arvestatud ja tasumata intressid. Investorile väljamakstav summa ühe võlakirja kohta on 102 000 eurot.

Lunastamise teostamise päev (payment date) on 26.06.2024 ning võlakirja omanike nimekiri fikseeritakse (record date) 25.06.2024 Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus, LHV Kindlustus ja LHV Bank Limited. Grupi ettevõtetes töötab üle 1100 inimese. LHV pangateenuseid kasutab aprilli lõpu seisuga 432 000 klienti, LHV hallatavatel pensionifondidel on 120 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 167 000 klienti. Groupi tütarettevõte LHV Bank omab Ühendkuningriigi pangalitsentsi ning pakub pangateenuseid rahvusvahelistele finantstehnoloogia ettevõtetele ja laenusid väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele.


Priit Rum
LHV kommunikatsioonijuht
Telefon: 502 0786
E-post: priit.rum@lhv.ee