Bigbank AS-i tagamata allutatud võlakirjade märkimistulemused


Reedel, 24. mail 2024, lõppes Bigbank AS-i (Bigbank) tagamata allutatud võlakirjade avalik pakkumine (Pakkumine). Tegemist oli Bigbanki tagamata allutatud võlakirjade programmi teise seeriaga. Kogu Programmi raames on Bigbankil võimalik kaasata kuni 30 miljonit eurot.

Pakkumise raames pakkus Bigbank kuni 3 000 tagamata allutatud võlakirja nimiväärtusega 1 000 EUR, lunastustähtajaga 29. mai 2034 ning kvartaalselt makstava fikseeritud intressimääraga 7% aastas. Pakkumise ülemärkimise korral oli Bigbankil õigus Pakkumise mahtu 7 000 võlakirja võrra suurendada kokku kuni 10 000 võlakirjani. Pakkumine toimus Eestis, Lätis ja Leedus.

Märkimisest võttis osa 929 investorit, kes märkisid allutatud võlakirju kokku 9,0 miljoni euro eest. Seega märgiti emissiooni baasmaht summas 3 miljonit eurot kolmekordselt üle. Bigbank kasutas õigust suurendada Pakkumise mahtu, mille tulemusena suurenes Pakkumise kogumaht kokku 7 miljoni euroni.

Allutatud võlakirjade jaotamisel otsustas Bigbanki juhatus jaotada võlakirjad järgmiste põhimõtete järgi:

  1. kõik sama märkija poolt tehtud märkimiskorraldused summeeriti;
  2. investorite kuni 30 000 euro suurused märkimised rahuldati täies mahus;
  3. Bigbanki kontserni kuuluvate ettevõtete töötajatele jaotati 100% nende märgitud mahust;
  4. investoritele jaotati 33% nende märgitud mahust, mis oli suurem kui 30 000 eurot;
  5. komakohtadega võlakirjade arv ümardati lähima täisarvuni.

Bigbanki juhatuse esimees Martin Länts tänas kõiki avalikus emissioonis osalenud investoreid usalduse eest panga strateegia ning kasvuperspektiivide osas. “Märkimistulemused näitavad, et investorite usaldus Bigbanki tulevikuplaanide osas on jätkuvalt väga kõrge. Kaasatud kapitali toel saab Bigbank veelgi tugevamana viia ellu oma äristrateegiat, plaanides kasvu jätkata eelkõige just kodu ja ärilaenude tooteliinides ning tagades samaaegselt vastavuse kehtestatud kapitalinõuetega," kommenteeris Martin Länts. 

Võlakirjad kantakse investorite väärtpaberikontodele 29. mail 2024 või sellele lähedasel kuupäeval ning nende esimene kauplemispäev Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirjas on 30. mai 2024 või sellele lähedane kuupäev.

Argo Kiltsmann
Juhatuse liige
Tel: +372 53 930 833
E-mail: Argo.Kiltsmann@bigbank.ee 
www.bigbank.ee