Enefit Greeni tootmisandmed – mai 2024


Enefit Green tootis mais 116,1 GWh elektrit, mida on 32,7% rohkem kui eelmise aasta samal perioodil. Tootmistulemust mõjutasid peamiselt uued – nii mullu valminud kui ka veel ehitusjärgus tuulepargid Leedus, Soomes ja Eestis, mille toodang moodustas mais ligi 35% Enefit Greeni kogu elektritoodangust.

Mai keskmised mõõdetud tuulekiirused Eesti ja Leedu tuuleparkides olid vastavalt 4,9 m/s ja 5,8 m/s (aasta tagasi vastavalt 5,1 m/s ja 5,4 m/s). Tolpanvaara tuulepargis (Soome) registreeriti keskmiseks tuulekiiruseks 6,4 m/s.

Koostootmise segmendi elektri- ja soojusenergia toodang vähenes (vastavalt -6,7% ja -9,4% võrreldes mullusega). Vähenemine on selgitatav eelnevates kvartalis toimunud biomassivarade müügiga. Iru elektrijaama elektri- ja soojusenergia toodang mais kasvas vastavalt 24% ja 30%, mis tulenes võrdlusperioodil toimunud pikematest hooldusseisakutest.

Päikeseenergia segmendi elektritoodang kasvas aastaga 10,7% võrra, sealhulgas uute mullu ja käesoleval aastal valminud päikeseparkide toodang 24,7%. Päikeseenergia segmendi elektritoodang ulatus mais 13,3 gigavatt-tunnini moodustades umbes 11% Enefit Greeni elektritoodangust.

„Tootsime mais möödunud aasta sama perioodiga võrreldes kolmandiku võrra rohkem elektrienergiat, peamiselt tänu suuremale elektritoodangule valminud ja veel ehitusjärgus tuuleparkides. Planeeritud tootmismahust jäime siiski maha (-31 GWh), ennekõike keskmisest tagasihoidlikumate tuuleolude tõttu. Tolpanvaara tuulepargis teostab tuulikute tarnija kuni suve lõpuni garantiialaseid töid, mis on seotud tuulikulabade jääsulatussüsteemidega. Opereerivate tuuleparkide töökindlus püsis mais oodatud tasemel. Head toodangut näitasid päikesepargid, mille toodang ületas meie ootusi 1,1 GWh võrra. Jätkub tuulikute püstitamine meie suurimas Sopi-Tootsi tuulepargis ning Kelme I tuulepargis Leedus. Oleme alustanud suvise hooldusperioodi raames korralisi hooldusi, et tagada tuulikute kõrge töökindlus sügisel, kui tuuleenergia tootmise võimalused on suuremad tänu tuulisematele ilmadele,“ kommenteeris Enefit Greeni juhatuse liige ja tootmisvaldkonna juht Innar Kaasik.


 Mai 2024 Mai 2023Muutus, %
Elektrienergia toodang riikide kaupa, GWh   
Eesti46,950,2-6,6%
Leedu49,330,362,8%
Läti-2,8-100,0%
Poola4,74,210,1%
Soome15,2--
Kokku116,187,532,7%
    
Elektrienergia toodang segmentide kaupa, GWh   
Tuul90,862,645,0%
  sh. uued tuulepargid40,49,8313,8%
Koostootmine11,912,8-6,7%
  sh. müüdud varad-3,1-100,0%
Päike13,312,010,7%
  sh. uued päikesepargid8,66,924,7%
Muud0,10,1-3,1%
Kokku116,187,532,7%
    
Soojusenergia, GWh37,841,7-9,4%
  sh. müüdud varad-12,7-100,0%


Lisainfo:
Sven Kunsing
Finantssuhtluse juht
investor@enefitgreen.ee
https://enefitgreen.ee/investorile/

Enefit Green on üks juhtivatest taastuvenergia tootjatest Läänemere piirkonnas. Ettevõte opereerib tuuleparke Eestis ja Leedus, päikeseparke Eestis ja Poolas, kütusena olmeprügi kasutavat koostootmisjaama Eestis ning hüdroelektrijaama Eestis. Lisaks arendab ettevõte mitmeid tuule- ning päikeseparke ülalnimetatud riikides ja Soomes. 2023. aasta lõpu seisuga oli ettevõtte installeeritud elektritootmise koguvõimsus 515 MW ning soojusenergia tootmise koguvõimsus 50 MW. 2023. majandusaasta jooksul tootis ettevõte 1 343 GWh elektrienergiat, 604 GWh soojusenergiat ja 156 tuhat tonni pelleteid. 2023. aasta lõpus väljus Enefit Green biomassi kütusena kasutavatest koostootmise ning pelletitootmise äridest.